REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

Mostostal Warszawa odkrył fragment murów obronnych w Szczecinie

Podczas prac rozbiórkowych na tarasach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Mostostal Warszawa odkrył pozostałości północnego odcinka średniowiecznych murów obronnych Szczecina.

 

Zdjęcie: zamek.szczecin.pl
Zdjęcie: zamek.szczecin.pl

To kolejna ciekawostka, na jaką natrafiono przy realizacji tej inwestycji.

Według archeologów, odsłonięte duże głazy ułożone na osi wschód-zachód i  znajdujące się w  ich linii fragmenty murów ceglanych, pokrywają się z  przebiegiem średniowiecznych murów obronnych otaczających miasto od północy, które funkcjonowały jeszcze na początku XIX wieku.

Wyzwanie, jakim jest praca przy tak ciekawej inwestycji, jest możliwe do spełnienia dzięki kadrze najlepszych inżynierów Mostostalu Warszawa – mówi Marcin Szymborski, Dyrektor Grupy Kontraktów w  Mostostalu Warszawa.

Mostostal Warszawa realizuje modernizację w  formule „zaprojektuj i  buduj”. Oznacza to, że musi przygotować niezbędną dokumentację projektową, uzyskać wszelkie wymagane zgody i  opinie, a następnie wykonać roboty budowlane. W ramach zadania zmodernizowane zostaną wszystkie zamkowe tarasy (południowy, wschodni i  północny) oraz  skarpa północna i  zlokalizowane pod nią tunele. Odbudowane ma być także skrzydło północne.

Zamek Książąt Pomorskich jest jednym z  najważniejszych zabytków Pomorza Zachodniego. W przeszłości był główną siedzibą Gryfitów – dynastii książęcej panującej w  Księstwie Pomorskim od XII w. do 1637 r. Następnie przez  wieki pozostał siedzibą urzędów i  instytucji odpowiedzialnych za  zarząd nad Pomorzem – najpierw szwedzkich, później pruskich i  niemieckich, a po roku 1945 – polskich. Obecnie Zamek jest instytucją kultury pod nazwą Zamek Książąt Pomorskich w  Szczecinie oraz  siedzibą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i  Zarządu Województwa, a także Opery na Zamku.

Źródło: tekst Mostostal Warszawa S.A., www.mostostal.waw.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA