REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Mostostal Warszawa podpisał umowę na S19 Domaradz – Iskrzynia

7 listopada 2022 r. spółka Mostostal Warszawa zawarła z GDDKiA kontrakt na realizację drogi ekspresowej S19 Domaradz – Iskrzynia. Wartość kontraktu: 1 063,25 mln zł brutto.

 
Zdjęcie: Mostostal Warszawa S.A., www.mostostal.waw.pl
Zdjęcie: Mostostal Warszawa S.A., www.mostostal.waw.pl
– Mostostal Warszawa jest obecny na budowach polskich dróg i  na Podkarpaciu. Domaradz – Iskrzynia to trzeci odcinek drogi ekspresowej S19, który zrealizujemy dla  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i  Autostrad – mówi Jacek Szymanek, Członek Zarządu Mostostalu Warszawa. – Inwestycja jest dużym inżynierskim wyzwaniem, ponieważ odcinek Domaradz – Iskrzynia przebiega przez  teren o  skomplikowanej budowie geologicznej. To wymusza budowę szeregu obiektów inżynierskich.

Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o  długości ok. 12,5 km, o  przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w  obu kierunkach oraz  pas awaryjny. W ciągu trasy głównej powstanie siedem estakad, osiem mostów, osiem wiaduktów drogowych, trzy przejścia dla  zwierząt (dwa dla  zwierząt średnich i  jedno dla  zwierząt dużych), trzy przepusty, a także szereg obiektów w  ciągu dodatkowych jezdni. Rozpiętość trzech estakad w  ciągu drogi ekspresowej będzie przekraczać 400 m, natomiast najdłuższa będzie mierzyć ok. 700 m i  przebiegać będzie nad doliną na filarach o  wysokości dochodzącej do 30 m. 

Ponadto, w  ramach inwestycji w  miejscowości Zagórze, wybudowane zostaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych. Na początek z  miejscami parkingowymi, toaletami oraz  przestrzeniami do odpoczynku. W przyszłości będzie można rozbudować je o  stacje paliw i  obiekty gastronomiczne. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w  urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), infrastrukturę systemu zarządzania ruchem oraz  urządzenia ochrony środowiska. W ramach zadania zostaną wybudowane dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy, przebudowane zostaną drogi poprzeczne kolidujące z  inwestycją, cieki wodne, a także infrastruktura techniczna.  

Szczegóły kontraktu

Data podpisania kontraktu: 07.11.2022 r.
Wartość umowy: 1 063,25 mln zł brutto
Termin realizacji: 39 miesięcy (do czasu realizacji Robót nie  wlicza się okresów zimowych od 1 grudnia do 31 marca)
Okres gwarancji: 15 lat

Źródło: tekst Mostostal Warszawa S.A., www.mostostal.waw.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA