REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

Mostostal Warszawa pracuje nad innowacyjną technologią kompozytową

Udział Mostostalu Warszawa w projekcie LightCoce umożliwił dotychczas m.in. przetestowanie betonu o nowych właściwościach, dostosowanego do budowy obiektów mostowych z betonową płytą pomostową zbrojoną prętami kompozytowymi FRP.

 
Grafika: Mostostal Warszawa S.A., www.mostostal.waw.pl
Grafika: Mostostal Warszawa S.A., www.mostostal.waw.pl
Prowadzone od 15 lat badania nad materiałami kompozytowymi oraz  zrealizowane dotychczas obiekty kompozytowe doprowadziły Mostostal Warszawa do opracowania nowej strategii budowy przęsła mostu kompozytowego. Cały projekt techniczny oraz  ewolucja przekroju przęsła, jak i  samej konstrukcji to zasługa inżynierów z  Działu Badań i  Rozwoju. Specjaliści Mostostalu Warszawa samodzielnie opracowali dokumentację techniczną dla  obiektu oraz  obliczenia statystyczno-wytrzymałościowe, następnie wraz z  Instytutem Badawczym Dróg i  Mostów poparli swoje założenia w  praktyce, badając pełnowymiarowe elementy konstrukcyjne.

Przy pracach nad opracowaniem konstrukcji przęsła wykorzystano zalety popularnych i  stosowanych od lat materiałów takich jak beton, zapewniając tym samym niski koszt produkcji, a jednocześnie zalety materiałów odpornych na korozję o  ogromnym potencjale w  mostownictwie.

Efektem prac inżynierów z  Działu Badań i  Rozwoju stał się innowacyjny element w  postaci prefabrykowanego przęsła kładek z  betonu zbrojonego FRP, którego projekt konstrukcyjny został opatentowany w  sierpniu 2019 roku.

W tym samym czasie trwały również prace w  projekcie LightCoce w  ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. Konsorcjum projektu pod przewodnictwem Uniwersytetu Technicznego w  Atenach składa się z  26 partnerów z  ośrodków badawczo-rozwojowych i  partnerów przemysłowych, w  tym Mostostalu Warszawa.

Myślą przewodnią projektu LightCoce jest zapewnienie szerokiego dostępu do usług badań lekkich materiałów konstrukcyjnych takich jak betony czy materiały ceramiczne od fazy projektowania po rozbudowę do komercjalizacji. Usługi obejmują metody charakteryzowania i  modelowania procesów, zapewnianie i  monitorowanie jakości, normalizację, zarządzanie bezpieczeństwem i  innowacjami, dostarczając kompletny pakiet wspomagający rozwój nowych pomysłów biznesowych.

Źródło: tekst Mostostal Warszawa S.A., www.mostostal.waw.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA