REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Mostostal Warszawa realizuje projekty infrastrukturalne

W ciągu ponad 70-ciu lat działalności, Mostostal Warszawa był zaangażowany w budowę najważniejszych obiektów infrastrukturalnych. Spółka zbudowała kilometry polskich autostrad i dróg ekspresowych, obwodnice miast, a także większość warszawskich mostów.

Mostostal Warszawa zbudował również Most Rędziński we Wrocławiu – czwarty co do wielkości betonowy most na świecie i najwyższy i najdłuższy most w Polsce.

Ostatnie miesiące pokazały, że Mostostal Warszawa jest coraz bardziej aktywny w budownictwie drogowym. – Ostatnie sukcesy Mostostalu Warszawa cieszą tym bardziej, że pierwsza, zrealizowana ponad 70 lat temu przez naszą firmę inwestycja to również projekt infrastrukturalny: odbudowa Mostu Poniatowskiego w Warszawie – mówi Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji.

14.05.2018 r. – Symboliczne wbicie łopaty na budowie obwodnicy Strzyżowa

14 maja 2018 r. wbito łopatę pod obwodnicę Strzyżowa. W uroczystości uczestniczyli m.in.: marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, senator Alicja Zając, wicewojewoda Lucyna Podhalicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak, wicemarszałek Bogdan Romaniuk, radny województwa Wojciech Zając, burmistrz Strzyżowa Mariusz Kawa, starosta strzyżowski Robert Godek, a także dyrektor obszaru infrastruktury Mostostalu Warszawa Sławomir Barczak.

19.07.2018 r. – podpisanie umowy na realizację S61 Ełk Południe – Wysokie

19 lipca 2018 r. Mostostal Warszawa zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a także członkami konsorcjum: Trakcją PRKiI, PEUiM Białystok z Grupy Trakcja umowę na zaprojektowanie i budowę S61 na ok. 23 km odcinku Ełk Południe – Wysokie. – S61 to inwestycja strategiczna nie tylko dla regionu i całego kraju. Może mieć również duże znaczenie w skali międzynarodowej – mówił podczas uroczystości Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa.

26.07.2018 r. – podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę I etapu obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu DK73

26 lipca br. Mostostal Warszawa zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a także członkami konsorcjum: firmami Masfalt i Drogomex umowę na zaprojektowanie i budowę I etapu obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73. Wartość umowy to prawie 78 mln zł. – Cieszę się, że to kolejna inwestycja drogowa, którą Mostostal Warszawa będzie mógł zrealizować w województwie świętokrzyskim z oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach. Czujemy się związani z tym regionem, ponieważ w ostatnich latach zrealizowaliśmy tutaj kluczową inwestycję, jaką jest odcinek drogi ekspresowej S7 stanowiący obwodnicę Kielc – mówi Sławomir Barczak, Dyrektor Obszaru Infrastruktury w Mostostalu Warszawa.

Obecnie – praca wre

Umowy podpisane, a my już przystąpiliśmy do pracy. W części przypadków jest to praca na etapie projektowania, w niektórych rozpoczęły się prace budowlane. W Strzyżowie prace odbywają się na całej długości obwodnicy. Obecnie realizowane są roboty polegające na wzmocnieniu słabonośnego gruntu, prace ziemne, oraz realizacja obiektów mostowych. Trwają również prace polegające na usuwaniu wszelkich kolizji z sieciami teletechnicznymi, gazowymi, energetycznymi, w tym z linią wysokiego napięcia 110 KV. W tym roku mają zostać zrealizowane pierwsze warstwy bitumiczne na obwodnicy. Całość prac planowana jest do zakończenia na początku 2020 roku.

Autor: Mostostal Warszawa S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA