Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Mostostal Warszawa wybuduje budynki mieszkalne na warszawskiej Woli

17 września Mostostal Warszawa i Ordona 1 Sp. z o.o. podpisały umowę na budowę zespołu trzech wielorodzinnych budynków mieszkalnych na warszawskiej Woli. Wartość umowy wynosi 73,39 mln PLN brutto.

– Mostostal Warszawa posiada zdywersyfikowany portfel zleceń. Realizujemy zadania z zakresu budownictwa energetycznego, przemysłowego, infrastrukturalnego, ochrony środowiska oraz kubaturowego. Cieszę się, że będziemy mogli pracować przy kolejnym kontrakcie z ostatniej z wymienionych kategorii – mówi Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wybudowania zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi oraz garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Prace obejmą również wykonanie robót zewnętrznych na terenie nieruchomości, związanych m.in. z ukształtowaniem terenu, budową sieci wewnątrzosiedlowych wraz z przyłączami (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieć teletechniczna, sieć oświetlenia terenu, sieć cieplna wraz z węzłem cieplnym, sieć elektroenergetyczna), instalacji elektroenergetycznych, teletechnicznych i sanitarnych, a także wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu i dróg dojazdowych.

Ww. budynki będą zlokalizowane przy ul. Ordona 5D, 5E, 5F w Warszawie.

– Budynki mieszkalne przy ul. Ordona w Warszawie to kolejny w ostatnich latach kontrakt, który zrealizujemy dla Polskiego Holdingu Nieruchomości. Czujemy satysfakcję z zadowolenia Klientów, którzy wracają do nas z nowymi zamówieniami –
mówi Maciej Sasak, Dyrektor Oddziału Centralnego i Oddziału Północnego w Mostostalu Warszawa.

Ordona 1 Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN). PHN jest wiodącym inwestorem i zarządzającym na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Jest jedną z największych spółek sektora pod względem wartości rynkowej portfela. Działalność PHN skoncentrowana jest w Warszawie oraz największych regionalnych miastach m.in. w Poznaniu, Trójmieście, Łodzi oraz Wrocławiu. Spółka od lutego 2013 r. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Obecnie Mostostal Warszawa realizuje kontrakt dla PHN – to pierwszy etap budowy osiedla Vis a Vis Wola I. Kompleks Vis a Vis Wola I będzie się mieścił przy Al. Prymasa Tysiąclecia 83. W ramach umowy Mostostal Warszawa ma za zadanie zrealizować I etap inwestycji, czyli dwa budynki mieszkalne z garażami podziemnymi oraz dziedzińcem rekreacyjnym.

Szczegóły kontraktu:


Wartość umowy: 73,39 mln PLN brutto

Termin realizacji: 104 tygodnie od daty przekazania terenu budowy

Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury

Maksymalny okres gwarancji wynosi 15 lat na konstrukcję obiektu

Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% wartości umowy

Autor: Mostostal Warszawa
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI