REKLAMA
Energetyka Wiadomości
2 Minuty czytania

Mostostal Warszawa zakończył ważny etap budowy zbiorników dla PERN

Spółka Mostostal Warszawa zakończyła skomplikowany proces montażu dachów na siedmiu zbiornikach, które buduje w bazach paliw PERN w Nowej Wsi Wielkiej, Dębogórzu i Koluszkach.

 
Zdjęcie: Mostostal Warszawa S.A., www.mostostal.waw.pl
Zdjęcie: Mostostal Warszawa S.A., www.mostostal.waw.pl

Montaż dachu zbiornika często jest największym wyzwaniem w  czasie budowy, ponieważ to bardzo trudna i  precyzyjna operacja, którą może uniemożliwić nawet minimalna zmiana pogody. Konstrukcja dachu, w  przypadku zbiorników o  pojemności 32 tys. m3, które spółka buduje dla  PERN, ma średnicę 43 m i  waży 220 ton. Konstrukcję przygotowuje się na placu przedmontażowym obok zbiornika, a następnie montuje na zbiorniku. Do wykonania tego zadania wykorzystano żuraw gąsienicowy Terex SL3800, który podniósł dach na wysokość około 20 m i  przeniósł go na zbiornik.

– Konsorcjum Mostostalu Warszawa i Mostostalu Płock, dzięki kadrze inżynierów doświadczonych w budownictwie energetycznym i  przemysłowym, wykonuje najbardziej zaawansowane technologicznie i  wymagające precyzji operacje. Przykładem jest montaż dachu na zbiornikach. Sukces tej operacji jest możliwy tylko dzięki współpracy zespołu i  precyzji wykonania dachu i  zbiornika, aby te elementy podczas montażu do siebie pasowały. Różnica pasowanych elementów wyniosła tylko 45 mm na długości obwodu 135 m –
mówi Janusz Lisowski, Dyrektor Projektu w  Mostostalu Warszawa. – Ten ważny etap budowy udało nam się zakończyć terminowo pomimo dużych zależności od warunków atmosferycznych. Dziękuję zespołom ze wszystkich budów za  zaangażowanie i  osiągniecie tego etapu budowy.

Realizacja budowy zbiornika w Bazie Paliw w Dębogórzu odbyła się inną, bardziej pracochłonną metodą. Jest to metoda tradycyjna, polegająca na montażu poszczególnych elementów zbiornika – carg, rygli dachowych, blach poszycia – jeden po drugim, bez przedmontażu. Pomimo tego, zbiornik obecnie znajduje się na tym samym etapie realizacji co zbiorniki w  Nowej Wsi Wielkiej i  Koluszkach. – To zasługa całego zespołu Mostostalu Warszawa i  bardzo dobrej współpracy na budowie z  pracownikami naszego konsorcjanta – Mostostalu Płock, za  co bardzo dziękuję – mówi Janusz Lisowski.

Budowy odbywają się w  ramach zadania, które Mostostal Warszawa zrealizuje w  konsorcjum z  Mostostalem Płock. Zadanie obejmuje budowę siedmiu zbiorników magazynowych o  pojemności 32 tys. m3 każdy w  Bazach Paliw PERN w  Nowej Wsi Wielkiej (3 szt.), Koluszkach (3 szt.) i  Dębogórzu (1 szt.). Planowany termin zakończenia wszystkich kontraktów to lipiec 2022 r.

Źródło: tekst Mostostal Warszawa S.A., www.mostostal.waw.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA