REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Mosty Katowice wykonają KP dla obwodnicy Chełma

Oferta firmy Mosty Katowice okazała się najkorzystniejsza spośród 8 jakie wpłynęły w przetargu na opracowanie koncepcji programowej obwodnicy Chełma w ciągu S12.

Jeśli w ciągu 10-dni nie wpłyną odwołania od wyboru to jeszcze w sierpniu podpiszemy umowę z wykonawcą.

Przebieg obwodnicy Chełma o długości ok. 17 km jest już ustalony decyzją środowiskową i nie podlega zmianie. Mogą pojawić się nowe rozwiązania dotyczące obsługi ruchu lokalnego. Zadaniem projektantów będzie opracowanie analiz i prognozy ruchu, dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dla celów projektowania dróg, a także dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, hydrogeologicznej, geotechnicznej i hydrologiczno-hydraulicznej. To pozwoli zaprojektować ostateczny techniczny wariant realizacji inwestycji i przeprowadzić rozpoznanie podłoża gruntowego. Czas realizacji to 23 miesiące a koszt ok. 3,1 mln zł. Efekty pracy projektantów posłużą do opracowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji w trybie „projektuj i buduj” (wykonawca może współpracować z GDDKiA przy tym przetargu).

Projektanci przeanalizują projekt dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu. Jeśli z analiz i prognoz ruchu będzie wynikała potrzeba zachowania rezerwy pod trzeci pas ruchu przedstawią także rozwiązania wariantowe.

To pierwsze rozstrzygnięcie w przetargu na opracowanie koncepcji programowej dla całego, blisko 75-kilometrowego, odcinka S12 od węzła Piaski Wschód do granicy z Ukrainą. Zadanie podzielono na trzy części i komisja przetargowa ocenia oferty złożone na pozostałe dwie części.

Autor: GDDKiA O/Lublin

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA