REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Mosty Łódź wybudują S19 Zdziary – Rudnik

Wczoraj rzeszowski oddział GDDKiA wybrał najkorzystniejszą ofertę na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Zdziary” (bez węzła) do węzła „Rudnik nad Sanem” (bez węzła).

Kwota 286.886.390,59 zł, 34 miesiące na realizację i 10 lat gwarancji to najkorzystniejsza oferta w przetargu złożona przez Mosty Łódź S.A.

Brak odwołań od wyboru oraz pozytywny wynik kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych umożliwią podpisanie umowy na realizację inwestycji.

Opis inwestycji:
Odcinek S19 od węzła „Zdziary” (bez węzła) do węzła „Rudnik nad Sanem” (bez węzła) stanowiący część szlaku Via Carpatia, realizowany będzie w systemie „projektuj i buduj”. Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie zaprojektowanie odcinka drogi ekspresowej S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem. Do czasu realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w II połowie 2019 r. a zakończenie w 2021 r.

Odcinek S19 Zdziary – Rudnik nad Sanem, na który dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, jest częścią przetargu obejmującego zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Lasy Janowskie” do węzła „Nisko Południe”. 2 lutego 2018 r. dokonano wyboru dla odcinka S19 od węzła „Rudnik nad Sanem” do węzła „Nisko Południe”, a dla odcinka Lasy Janowskie – Zdziary trwa procedura wyboru.

S19 na Podkarpaciu:
– 30,1 km – w użytkowaniu,
– 33,7 km – koncepcja programowa w opracowaniu,
– 54,2 km – w przetargu w trybie „projektuj i buduj” (6 odcinków z czego dla 2 wybrano najkorzystniejszą ofertę),
– 51,4 km – w przetargu na opracowanie koncepcji programowej.

Zamówienie przewidziane jest do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Autor: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA