Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

MPWiK Warszawa: Nowe uproszczone zasady budowy przyłączy

MPWiK w m.st. Warszawie stawia na jak najszybszą i profesjonalną obsługę. Od 1 kwietnia 2020 r. uprościło niektóre z etapów procedury budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Odpowiadając na aktualne potrzeby mieszkańców, dąży do uproszczenia obowiązujących w Spółce procedur oraz możliwość realizacji niektórych z działań za pośrednictwem Internetu, bez konieczności wychodzenia z domu.

Od 1 kwietnia 2020 r. w MPWiK obowiązują nowe zasady:
• Zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego
• Nadzoru i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego


W przypadku nie wyrażenia przez MPWiK zgody na rozpoczęcie budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego stosowną informację MPWiK przesyłać będzie drogą elektroniczną. Pismo będzie zawierać informacje o powodzie odmowy. Brak zgody na rozpoczęcie inwestycji może nastąpić m.in. w przypadku:
1. gdy sieć wodociągowa/kanalizacyjna, do której będzie włączone przyłącze nie posiada odbioru technicznego;
2. gdy dokumentacja techniczna przyłącza utraciła ważność, tj. zgłoszenie wpłynęło po upływie trzech lat od daty uzgodnienia dokumentacji technicznej;
3. gdy przyłącze wodociągowe/kanalizacyjne zostało już wykonane bez wiedzy i zgody Spółki, w tym przypadku proszę niezwłocznie dostarczyć do nas Zgłoszenie legalizacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.”

Źródło: MPWiK w m.st. Warszawie

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI