REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Multiconsult Polska wykona projekt obwodnicy Ostrołęki

Warszawski Oddział GDDKiA wybrał najkorzystniejszą ofertę w przetargu na opracowanie STEŚ z elementami KP wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Ostrołęki w ciągu DK53.

Wybór najkorzystniejszej oferty

28 sierpnia 2019 r. odbyło się otwarcie 7 ofert, które wpłynęły w postępowaniu. Najniższą ofertę na kwotę 2 847 511,50 zł brutto złożyła firma Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o., natomiast najwyższą firma Mosty Katowice Sp. z o.o. na kwotę 4 532 285,55 zł brutto przy budżecie Zamawiającego wynoszącym 2 496 900,00 zł brutto.

Po przeanalizowaniu ofert pod kątem merytorycznym i cenowym okazało się, że najkorzystniejszą jest oferta złożona przez Multiconsult Polska Sp. z o.o., która zaproponowała cenę 2 931 090,00 zł. Pozyskanie dodatkowych środków finansowych pozwoliło dokonać wyboru tej oferty.

Kryteria oceny ofert

Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego.

Złożone oferty były badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:
– zespół projektowy – 18%,
– zespół środowiskowy – 10%,
– zespół geologiczny – 6%,
– ilość wizji lokalnych – 6%,
– cena – 60%.

Najważniejsze terminy

Zakładamy, że umowa z wykonawcą, w przypadku braku odwołań, zostanie podpisana w listopadzie 2019 r. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 35 miesięcy od daty jej zawarcia (w tym złożenie wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po 18 miesiącach od podpisania umowy). Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest w listopadzie 2022 r.

Planowany harmonogram realizacji:

– 2023 r. ogłoszenie przetargu w systemie ,,Projektuj i Buduj”,
– 2023 r. podpisanie umowy z Wykonawcą,
– 2025 r. – 2027 r. realizacja robót budowlanych.

Trzeci przetarg

Pierwszy przetarg został ogłoszony w październiku 2018r. Drugi przetarg został ogłoszony w maju 2019 r. Obydwa postępowania zostały unieważnione z uwagi na oferty przekraczające budżet Zamawiającego.

Autor: GDDKiA O/Warszawa

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA