REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Na S14 powstanie węzeł Łódź Teofilów

GDDKiA wybuduje węzeł Łódź Teofilów na drodze S14. Minister Andrzej Adamczyk podpisał aneks do Programu inwestycji dla drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Dzięki niemu węzeł uzyskał finansowanie na budowę.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Łódź
Zdjęcie: GDDKiA O/Łódź
                         Jest już pewne, że na drodze ekspresowej S14 powstanie węzeł Łódź Teofilów. Kolejnym krokiem, który właśnie się zmaterializował, jest uzgodnienie przez Ministra Infrastruktury, Andrzeja Adamczyka, aneksu do Programu inwestycji dla drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Dzięki temu zapewnione zostało finansowanie na realizację węzła Łódź Teofilów, a GDDKiA otrzymała „zielone światło” do dalszych prac. Obiekt powstanie zgodnie z istniejącym projektem i pozwoli skomunikować trasę ekspresową z istniejącą drogą krajową nr 71 Pabianice – Zgierz. Wkrótce podejmiemy niezbędne działania w celu wyłonienia wykonawcy węzła Łódź Teofilów. Wprowadzenie nowego elementu nie powinno mieć znaczącego wpływu na termin realizacji inwestycji.

Węzeł Teofilów będzie obsługiwał relację w kierunku Aleksandrowa Łódzkiego, do drogi krajowej nr 71. Na tym etapie, ze względów formalnych, nie będzie obejmował relacji w kierunku Łodzi (do ul. Szczecińskiej). Nie wykluczamy rozbudowy przedmiotowego węzła o dodatkową relację w przyszłości. Konieczne do tego będzie m.in. podjęcie przez Miasto Łódź działań w kierunku wywiązania się z porozumienia zawartego w 2005 r., w którym zobowiązało się do przebudowy ul. Szczecińskiej od ul. Aleksandrowskiej do łącznika drogi krajowej nr 72 (węzeł Łódź Teofilów). W ramach przebudowy ul. Szczecińską powinna zostać dostosowana do takich parametrów, które pozwolą jej sprawnie rozprowadzać ruch z węzła Łódź Teofilów na miejską siatkę ulic. Chodzi o przeciwdziałanie zatorom drogowym, nadmiernemu spiętrzaniu ruchu, rozlewaniu się ruchu na drogi osiedlowe oraz innym uciążliwościom, które może generować połączenie drogi ekspresowej z nieprzygotowaną do tego infrastrukturą miejską.

Realizacja przedmiotowej inwestycji, pozostającej w wyłącznej kompetencji Miasta Łodzi i służącej przede wszystkim jej mieszkańcom, będzie stanowiła uzasadnienie dla ewentualnego rozwoju węzła Łódź Teofilów o dodatkową relację.

Odcinek drogi ekspresowej S14 Łódź Lublinek – Łódź Teofilów ma 12,1 km długości i stanowi część ringu autostradowego wokół aglomeracji łódzkiej. Kontraktowy termin zakończenia budowy to grudzień 2021 r.

Źródło: GDDKiA O/Łódź
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA