REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Nabór wniosków o dofinansowanie obwodnic z RFRD

21 kwietnia 2021 r. Minister Infrastruktury ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań obwodnicowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na wsparcie samorządowych zarządców dróg przeznaczono 2 mld zł.

 
Grafika: Ministerstwo Infrastruktury
Grafika: Ministerstwo Infrastruktury
– Bezpieczeństwo i komfort podróżowania po polskich drogach są priorytetem obecnego rządu. Dzisiaj, zgodnie z obietnicą, uruchamiamy wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla budowy obwodnic na drogach wojewódzkich. Inwestycje na drogach samorządowych, podobnie jak zadania na drogach krajowych, ekspresowych i autostradach, które obecnie realizujemy, wpisują się w założenia działań aktywizujących gospodarkę w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Ogłoszenie naboru jest możliwe dzięki grudniowej nowelizacji ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Ustawa wprowadziła rozszerzenie katalogu zadań mogących uzyskać dofinansowanie z RFRD o:
– zadania obwodnicowe w ciągu dróg wojewódzkich,
– zadania miejskie – polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu, będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
– zadania polegające na poprawie bezpieczeństwa pieszych na przejściach.

Rządowe dofinansowanie będzie przyznawane na realizację obwodnic na drogach wojewódzkich, na których odbywa się ruch tranzytowy. Inwestycje te przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa, zminimalizują korki, zmniejszą natężenie ruchu w godzinach szczytu oraz zniwelują hałas związany z komunikacją. Dzięki nowym trasom tranzyt zostanie odseparowany od ruchu lokalnego.

Limit środków przeznaczonych na budowę obwodnic wynosi 2 mld zł. Samorząd będzie mógł otrzymać dofinansowanie zadania obwodnicowego w wysokości do 80 proc. kosztów jego realizacji. Maksymalna wysokość wsparcia dla jednej inwestycji to 100 mln zł. RFRD zakłada finansowanie tych zadań jako inwestycji wieloletnich do 2028 r.

Nabór wniosków o dofinansowanie jest realizowany przez ministra właściwego do spraw transportu. Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania będą zatwierdzane przez Prezesa Rady Ministrów.

Dodatkowe wsparcie przyczyni się również do pobudzania aktywności gospodarczej przedsiębiorców i skuteczniejszej walki ze skutkami spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19.

Na początku marca 2021 r. ruszył już nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji zwiększających bezpieczeństwo pieszych na drogach samorządowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zarządcy dróg powiatowych i gminnych będą mogli ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadań poprawiających bezpieczeństwo ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Na dofinansowanie tych zadań przeznaczyliśmy dodatkowo blisko 525 mln zł.

Tekst: Ministerstwo Infrastruktury
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA