REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Nadprogramowe wsparcie dla dróg samorządowych

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie zadań na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w miastach na prawach powiatu z rezerwy subwencji ogólnej na 2020 r.

 
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
Propozycja podziału tych środków, uzgodniona przez Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Finansów, została przedstawiona Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

– Wsparcie samorządów we właściwym utrzymaniu sieci dróg lokalnych oraz budowie nowych odcinków dróg jest priorytetem obecnego rządu. Wcześniej, za naszych poprzedników, dominowało przekonanie, że drogi lokalne to wyłączna domena samorządów i nie trzeba ich wspierać ze środków rządowych. Nasze podejście do rozwoju kraju i wyrównywania szans społecznych jest diametralnie inne. Dlatego w ciągu 10 lat na inwestycje na drogach lokalnych przeznaczymy z Funduszu Dróg Samorządowych 36 mld zł –
powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W 2020 r. wpłynęło łącznie 119 wniosków o dofinansowanie zadań z rezerwy subwencji ogólnej, a weryfikację formalną przeszło 112. Zgodnie z ustawą budżetową, w tym roku do rozdysponowania jest 335 999 tys. zł.

Środki rezerwy subwencji ogólnej są przeznaczane się na dofinansowanie:
– inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu;
– utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2 tys. pojazdów na dobę;
– remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

– Rezerwa subwencji ogólnej to ważne źródło pomocy dla wielu jednostek samorządu terytorialnego. Jej środki dzielone są według kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową, dlatego mamy pewność, że zostaną dobrze wydane. W ramach obecnego naboru do dofinansowania zostały zakwalifikowane w szczególności zadania inwestycyjne obejmujące budowę lub przebudowę obiektów inżynierskich, którym nadane zostały jednolite numery inwentarzowe (JNI), takich jak mosty, wiadukty, estakady czy kładki dla pieszych –
powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

W 2019 roku dofinansowanie z rso uzyskały 124 jednostki samorządu terytorialnego w tym:
– 14 województw na kwotę 49,2 mln zł,
– 73 powiatów na kwotę 107,3 mln zł,
– 37 prezydentów miast na prawach powiatu na kwotę 154,5 mln zł,
– Prezydent Świnoujścia na utrzymanie rzecznych przepraw promowych na kwotę 25 mln zł.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA