Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Nagroda dla Fundacji Warbud

25 maja w Warszawie, odbyły się 32. urodziny Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Wydarzenie było okazją do podsumowania działalności stowarzyszenia oraz spotkania się w gronie osób, dla których i z którymi Fundacja współpracuje.

 

Zdjęcie: Warbud SA, www.warbud.pl
Zdjęcie: Warbud SA, www.warbud.pl

– Pięknie dziękujemy za to wyróżnienie. To dla nas zaszczyt móc współpracować z  Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Motto, które przyświeca Fundacji Warbudu od 15 lat – „Warto Pomagać”, w  kontekście waszych działań, powinno brzmieć „Trzeba Pomagać”. Bowiem wszystkie projekty, które podejmujecie ratując straumatyzowane, doświadczające przemocy fizycznej oraz psychicznej dzieci, są wartościowe, mądre i  jak widać po ostatnich doniesieniach medialnych – ciągle tak bardzo potrzebne. Życzę wszystkim pracownikom i  wolontariuszom FDDS wytrwałości, siły i  energii oraz tego, aby w  przyszłości móc realizować projekty, które będą edukować jak wychowywać dzieci w  miłości i  szacunku – powiedziała Agnieszka Wąsowska, Członek Zarządu Fundacji Warbud, odbierając nagrodę z  rąk Moniki Sajkowskiej, Prezes Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Urodziny zbiegły się z  uroczystym otwarciem Zielonego Centrum Pomocy Dzieciom na warszawskim Żoliborzu, które zaistniało także dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Warbudu. Centrum nie tylko realizuje najwyższe standardy w  dziedzinie pomocy dzieciom skrzywdzonym, ale jest też placówką z  ekologicznymi rozwiązaniami, które pomagają chronić planetę. W  miejscu starego garażu powstał jasny, przytulny pawilon, który wykorzystywany jest jako przestrzeń do spotkań, szkoleń i  warsztatów.

Jaka jest misja i  geneza FDDS?

32 lata temu, Alina Margolis-Edelman oraz dr Irena Kornatowska postanowiły walczyć z  przemocą wobec dzieci w  czasie, kiedy nikt problemem wobec najmłodszych w  Polsce się jeszcze nie zajmował. Tę ważną misję pomocy dzieciom i  walki o  dzieciństwo wolne od przemocy, FDDS kontynuuje do dziś. Swoje działania koncentruje na ochronie najmłodszych przed krzywdzeniem. Doświadczenie przemocy ma wiele negatywnych konsekwencji dla dziecka – zaburza jego rozwój umysłowy, emocjonalny i  społeczny, a  skutki doświadczanej traumy mogą trwać latami. Dlatego ważnym jest stworzenie miejsca, w  którym maluchy znajdą pomoc.

Wspólne projekty na rzecz dzieci:

Współpraca Fundacji Warbudu i  FDDS trwa nieprzerwanie od 2016 r. Dzięki naszej pomocy powstało wyżej wspomniane – Zielone Centrum Pomocy Dzieciom, odbyły się warsztaty edukacyjne dla rodziców pn. „Bezpieczne dziecko w  sieci”, funkcjonuje telefon zaufania dla dzieci i  młodzieży 116 111, gdzie dokładane są wszelkie starania, żeby usłyszeć i  wysłuchać każdego, kto pod ten numer zadzwoni lub napisze. Wspólny projekt to także Digital Youth Forum – wyjątkowe wydarzenie dla młodzieży poświęcone kreatywnemu i  bezpiecznemu korzystaniu z  internetu. Od kilku lat realizowany jest świąteczny projekt „List od Mikołaja”, a  także bieg „EKIDEN” .

Źródło: tekst Warbud SA, www.warbud.pl

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI