REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Naprawa drogi S1 w Lalikach

20 maja br. katowicki Oddział GDDKiA przekaże teren wykonawcy, który rozpocznie prace przy uszkodzonym korpusie drogi ekspresowej S1 w Lalikach. Roboty budowlane za ponad 17,7 mln zł wykona firma Usługi Transportowo Drogowo Mostowe Jan Opitek z Chełma Śląskiego. Zakończenie prac planowane jest w kwietniu 2025 r.

Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

Zadaniem wykonawcy będzie usunięcie uszkodzeń korpusu drogowego na odcinku około 400 m, a następnie jego wzmocnienie i odtworzenie. Dzięki tym działaniom przywrócona zostanie pełna funkcjonalność drogi, a ponadto zapewniona będzie ochrona przed dalszym zniszczeniem.

Przyczyna uszkodzeń

Niekorzystne warunki pogodowe na początku lutego, w postaci opadów deszczu oraz dodatniej temperatury sprzyjającej intensywnym roztopom, spowodowały nasiąkniecie gruntu i korpusu drogowego. W efekcie doprowadziły do utraty ich stateczności i osunięcia muru oporowego z koszy siatkowo-kamiennych oraz krawędzi jezdni. Doraźnie, do czasu wyłonienia wykonawcy robót, zabezpieczono miejsce obrywu przed dalszym namakaniem. Dodatkowo, w trybie awaryjnym, wprowadzono na tym odcinku drogi ekspresowej ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Pozwoliło to odciążyć jezdnię i maksymalnie odsunąć tor jazdy od uszkodzonej krawędzi jezdni. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do czasu wybudowania bypassu pomiędzy S1 a odcinkiem równoległej drogi gminnej.

Zakres prac naprawczych

Objazd umożliwi rozpoczęcie prac naprawczych, rozbiórkę korpusu drogowego do poziomu terenu rodzimego, a następnie jego odbudowę w technologii gwarantującej bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie.

Przewiduje się również wykonanie strefy przejściowej nasypu i dobudowę nasypu do już istniejącego. Zaprojektowano wykonanie w podstawie nasypu materaca geosyntetycznego z geosiatek oraz kruszywa zabezpieczającego przed podsiąkaniem kapilarnym wody z podłoża. Konstrukcja nawierzchni drogi zostanie odtworzona zgodnie z wytycznymi zawartymi w katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych.

Całość zakończy wprowadzenie docelowej organizacji ruchu. Odtworzone zostanie oznakowanie poziome i pionowe wraz z urządzeniami BRD. Tymczasowy łącznik objazdu będzie rozebrany, a wykorzystywana w nim droga gminna odtworzona.

Źródło finansowania

Inwestycja finansowana zostanie ze środków budżetowych, będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA