REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Naprawa gwarancyjna na Trasie Łagiewnickiej w Krakowie

Podczas prowadzonych w 2023 roku kontroli infrastruktury Trasy Łagiewnickiej, stwierdzono nierówność nawierzchni w rejonie węzła Zakopiańska – informuje spółka Trasa Łagiewnicka. Odkształcenia jezdni na długości kilkudziesięciu metrów wystąpiło na jezdni prowadzącej w kierunku Kurdwanowa.

Zdjęcie: Jan Graczyński, www.krakow.pl

Niezwłocznie wspólnie z wykonawcą inwestycji podjęto działania mające ustalić przyczyny wystąpienia tej awarii. Określenie jej przyczyn oraz metod naprawy powierzono ekspertom z Politechniki Krakowskiej. Przedstawiona ekspertyza zalecała przeprowadzenie przez jeden rok pomiarów geodezyjnych nawierzchni w celu określenia propagacji odkształceń. Jednocześnie w trosce o bezpieczeństwo kierujących, wprowadzono punktowe ograniczenie prędkości.

W wyniku przeprowadzonych obserwacji oraz z uwagi na fakt, że w okresie od stycznia do maja bieżącego roku nie zaobserwowano przyrostu odkształceń wykonawca przystąpił do opracowywania projektu technologicznego przywrócenia równości podłużnej.

W celu minimalizacji utrudnień prace naprawcze planowane są do wykonania w okresie wakacyjnym po zakończeniu roku szkolnego. Na potrzeby realizacji prac wyłączony zostanie z ruchu odcinek jezdni południowej Trasy Łagiewnickiej pod wiaduktem w ciągu ulicy Zakopiańskiej. Do czasu zakończenia prac naprawczych na tym odcinku jezdni obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Zobowiązano wykonawcę do wykonania tych prac wtedy, gdy będą one najmniej uciążliwe dla mieszkańców – w pierwszych dwóch tygodniach lipca, przy czym same roboty budowlane zostały zaplanowane maksymalnie w ciągu tygodnia.

Prace wykonane zostaną w ramach gwarancji i nie będą wiązały się z żadnymi kosztami dla Gminy Kraków. W trakcie ich realizacji przejazd przez Węzeł Zakopiańska, dla relacji Ruczaj – Kurdwanów będzie odbywał się po poziomie 0. Nie przewiduje się żadnych utrudnień dla pasażerów, pieszych oraz rowerzystów.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA