Budownictwo Wiadomości NBI poleca książki
1 Minuta czytania

Naprawa i ochrona konstrukcji z betonu. Komentarz do PN-EN 1504

Książka przedstawia w sposób całościowy i zgodny z wymaganiami normowymi realizację różnych rodzajów napraw konstrukcji betonowych: projektowanie naprawy, dobór zasad (celów), metod i sposobów przeprowadzenia napraw oraz materiałów naprawczych i ochronnych, wytyczne prowadzenia robót i badania odbiorcze. Równocześnie wyjaśnia przyczyny podejmowanych decyzji, a uzasadnienie to ułatwi czytelnikowi ich zrozumienie. Jest to zatem odczytanie norm ze zrozumieniem przyczyn podejmowanych działań, ich skutków oraz konsekwencji zaniechań w tym zakresie.

Istnieje stała potrzeba napraw konstrukcji, podyktowana nieuchronnością uszkodzeń betonu w wyniku nagłego działania czynników mechanicznych, takich jak przeciążenia, uderzenie, wybuch czy wibracja. Są to sytuacje, w których nawet trwały beton staje się przedmiotem naprawy. Przyczyną uszkodzenia mogą być też przebiegające w czasie użytkowania obiektu procesy fizyczne i chemiczne; pierwotna trwałość okazuje się z upływem czasu niewystarczająca. Naprawa stanowi też przewidywany element utrzymania budowli. W warunkach krajowych najczęstszymi czynnikami niszczącymi konstrukcje i elementy z betonu są korozja mrozowa, chlorki pochodzące z soli odladzających oraz karbonatyzacja. Naprawa jest bardzo skomplikowanym zadaniem inżynieryjnym, z reguły znacznie bardziej kosztownym niż wznoszenie obiektu. W ostatnich latach ukazała się seria dziesięciu norm europejskich dotyczących napraw i ochrony konstrukcji betonowych. Okazuje się jednak, że znajomość tych norm jest ciągle bardzo skromna, jako że w żadnym z referatów prezentowanych na konferencji Awarie budowlane w ciągu ostatnich 10 lat, w którym jest mowa o naprawach konstrukcji budowlanych, autorzy nie przywołują norm z serii PN-EN 1504. Ten zestaw norm europejskich jest nieodzowny dla skutecznej naprawy, a równocześnie okazał się mało przyjazny dla potencjalnego użytkownika. Niniejsza książka ma za cel uzupełnić ten deficyt. Jej szczególną zaletą jest właśnie tytułowy komentarz do serii PN-EN 1504. Zamieszczono w niej obszerne fragmenty norm wraz z wyjaśnieniem i komentarzem, odwołując się do naukowych i technicznych podstaw. Książka jest przeznaczona dla wszystkich uczestników procesu naprawy konstrukcji: projektantów i rzeczoznawców, wykonawców robót budowlanych, producentów i dostawców materiałów budowlanych, zwłaszcza specjalistów chemii budowlanej, inwestorów i zarządców obiektów budowlanych, specjalistów nadzoru budowlanego, a także do studentów wyższych lat wydziałów budownictwa. Powinna wzbudzić zainteresowanie na kursach podyplomowego doskonalenia, warsztatach projektantów, rzeczoznawców, specjalistów ds. ochrony przed korozją i utrzymania budowli.

Naprawa i ochrona konstrukcji z betonu. Komentarz do PN-EN 1504

Lech Czarnecki, Paweł Łukowski, Andrzej Garbacz

Warszawa 2016 (październik)


Format: B5


Oprawa: miękka


Liczba stron: 300


ISBN 978-83-01-18704-0

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI