Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Nawiązanie współpracy przez PKP Intercity i Politechnikę Gdańską

PKP Intercity konsekwentnie zacieśnia współpracę ze szkolnictwem wyższym. Spółka PKP Intercity podpisała umowę o współpracy naukowo–technicznej z Politechniką Gdańską.

Zdjęcie: PKP Intercity S.A., www.intercity.pl

W ramach współpracy powstanie nowa oferta edukacyjna, która zostanie oparta na know-how PKP Intercity i doświadczeniu gdańskich naukowców. Ponadto studenci skorzystają m.in. ze staży, praktyk oraz wizyt studyjnych.

PKP Intercity konsekwentnie rozszerza współpracę ze szkolnictwem wyższym. Podpisanie umowy o współpracy z Politechniką Gdańską to kolejne już porozumienie o wspólnych działaniach naukowo-technicznych i edukacyjnych narodowego przewoźnika z partnerem ze świata nauki. Współpraca sektora kolejowego i naukowego ma być motorem napędowym do wzrostu innowacyjności polskiej kolei.

W wyniku umowy zostanie opracowana nowa oferta edukacyjna, która obejmie kursy, szkolenia, studia dualne, studia podyplomowe, jak również nowe kierunki i specjalizacje. Współpraca partnerów stworzy dla studentów nowe możliwości rozwoju kompetencji zawodowych. Dzięki współpracy będą oni mogli skorzystać z bogatej oferty m.in. staży, praktyk, zajęć praktycznych oraz wizyt studyjnych.

– Jestem przekonany, że dzięki zawartemu właśnie porozumieniu skorzystają nie tylko nasi studenci, którym oferujemy kształcenie na najwyższym poziomie oraz możliwość wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce, lecz także branża kolejowa, która zyska świetnie przygotowanych specjalistów – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. – Istotna jest dla nas również możliwość współpracy na szeroko rozumianym polu naukowo-badawczym.

Przedmiotem umowy z Politechniką Gdańską jest także wzajemne wsparcie merytoryczne oraz stała wymiana doświadczeń na rzecz rozwoju i badań branży kolejowej m.in. przez realizowanie wspólnych projektów naukowo-badawczych, przygotowywanie analiz i ekspertyz, organizowanie wizyt studyjnych dla kadry naukowej uczelni w jednostkach organizacyjnych PKP Intercity.

Ważnym punktem porozumienia będzie też promocja branży kolejowej oraz pokazywanie jej rozwoju i dorobku przez organizację konferencji, seminariów, warsztatów i sympozjów z udziałem studentów i kadry naukowej. Planowane są także wspólne publikacje branżowe i naukowe, współpraca z biurem karier uczelni, a także planowanie wspólnej działalności dydaktycznej i badawczo-rozwojowej.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI