REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Nawierzchnia betonowa na A18

Na odcinku między węzłem Żary Zachód a węzłem Iłowa, w ramach II etapu budowy A18, na modernizowanej jezdni południowej ułożony został pierwszy, testowy odcinek nawierzchni betonowej o długości 500 m.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Zielona Góra, www.gov.pl/web/gddkia-zielona-gora/
Zdjęcie: GDDKiA O/Zielona Góra, www.gov.pl/web/gddkia-zielona-gora/
Wykonanie tego odcinka zajęło wykonawcy nieco ponad dobę, w trybie ciągłym.

Na wykonanie prac związanych z nawierzchnią betonową, czyli ostatnią warstwą konstrukcji drogi (realizowanej w technologii betonowej), składa się m.in.:
– ułożenie geowłókniny, jako warstwy poślizgowej i drenażowej,
– wykonanie nawierzchni betonowej w dwóch warstwach – dolnej i górnej,
– teksturowanie powierzchni ułożonego betonu w celu uzyskania odpowiedniej szorstkości nawierzchni,
– nacięcie szczelin dylatacyjnych* w miejscu ułożenia dybli i kotew (są one wkładane do betonu w trakcie betonowania w odległościach co 5 metrów),
– wypełnienie szczelin.

Odcinek próbny układa się w celu sprawdzenia czy zastosowane materiały, technologia i jakość wykonanych prac gwarantują otrzymanie nawierzchni o pożądanych parametrach. Jest to bardzo istotne, bo reżim układania nawierzchni betonowej jest znacznie bardziej rygorystyczny niż przy nawierzchni bitumicznej (nazywanej potocznie asfaltową). Jeśli szereg wykonanych badań potwierdzi odpowiednią jakość wykonanej nawierzchni, wówczas wykonawca dostanie zielone światło do jej ułożenia na pozostałym fragmencie realizowanego odcinka drogi.

Jeszcze przed ułożeniem mieszanka betonowa badana jest pod kątem konsystencji,  zawartości powietrza i gęstości. Natomiast po upływie 28 dni od ułożenia sprawdzana jest m.in. wytrzymałość na ściskanie, zginanie i rozciąganie, a także mrozoodporność. Nawierzchnia badana jest również pod kątem takich parametrów jak równość podłużna i poprzeczna czy współczynnik tarcia.

Cały realizowany odcinek ma długość 22 km i zaczyna się w okolicach węzła Żary Zachód w stronę Wrocławia a kończy blisko 4 km przed węzłem Iłowa. Jest jednym z czterech, na które podzielona została inwestycja mająca na celu przebudowę jezdni południowej drogi krajowej nr 18 od Olszyny do węzła w Golnicach (71 km) w celu dostosowania drogi do parametrów autostrady. Jest także odcinkiem o największym stopniu zaawansowania prac. Zakończenie robót na tym odcinku planowane jest w II połowie 2022 roku.

* Dylatacje, czyli celowo wykonane nacięcia/szczeliny w nawierzchni betonowej, które mają na celu eliminację bądź kontrolę pęknięć, powodowanych skurczem lub rozszerzaniem płyt betonowych pod wpływem zmian temperatury i wilgotności.

Źródło: tekst GDDKiA O/Zielona Góra, www.gov.pl/web/gddkia-zielona-gora/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA