Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Nawierzchnia na obwodnicy Częstochowy ułożona po 120 dniach

Konsorcjum spółek Strabag Infrastruktura Południe, Budimex i Budpol zakończyło układanie nawierzchni betonowej w ciągu autostrady A1 na odc. węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia.

 
Zdjęcie: STRABAG
Zdjęcie: STRABAG
Zdjęcie: STRABAG
Zdjęcie: STRABAG
Zgodnie z umową podpisaną 24.07.2019 r. na odcinku 20 km wykonano prace zabezpieczające, ułożono nawierzchnię, dokończono budowę wiaduktów i węzłów.

Kontynuacje dalszych prac na odcinku od km 417+530 do km 437+800, z którego zszedł poprzedni wykonawca rozpoczęto już następnego dnia po podpisaniu umowy, tj 25 lipca. Przy realizacji budowy wykorzystano specjalistyczny sprzęt STRABAG – 100 dużych, specjalistycznych jednostek sprzętu, w tym rozściełacz do układania nawierzchni z betonu cementowego. Beton na potrzeby projektu wyprodukowany był we własnej wytwórni mieszanki betonowej. Na budowie, w sposób ciągły, w szczytowym okresie pracowało łącznie około 1000 osób.

Odcinek autostrady A1 powstał na terenie województwa śląskiego w i pełni funkcję obwodnicy Częstochowy. W zakresie prac realizowanych przez STRABAG wykonano roboty zabezpieczające na ciągu głównym, wraz z wykonaniem nawierzchni z betonu cementowego i podbudowy z betonu chudego na 1/3 całego odcinka. Łącznie ułożono 291 074 m2 nawierzchni z betonu cementowego oraz 276 255 m2 nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Daje to w sumie 567 329 m2 nawierzchni – co odpowiada powierzchni 80 pełnowymiarowych boisk piłkarskich.

Na chwilę obecną wykonano 50 procent pozostałych robót ujętych w zakresie realizowanych prac, w tym między innymi roboty ziemne, wykonanie warstw konstrukcyjnych i bitumicznych.
Na odcinku A1 powstało 14 wiaduktów autostradowych, 1 wiadukt kolejowy, 5 mostów zintegrowanych z przejściem dla zwierząt, 7 wiaduktów w ciągu dróg poprzecznych.

Realizowane są również prace towarzyszące związane z odwodnieniem i kanalizacją deszczową autostrady i dróg poprzecznych, robotami melioracyjnymi, budową zbiorników i kanałów hydrotechnicznych, oświetleniem dróg, robotami elektroenergetycznymi, budową kanału technologicznego, przebudową linii telekomunikacyjnych oraz przebudową wodociągu.

Tekst i zdjęcia: STRABAG Sp. z o.o.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI