REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

NFOŚiGW: Dofinansowanie dla modernizacji arterii wodociągowej na terenie gminy Wleń

Blisko 2,7 km nowej tranzytowej sieci wodociągowej pojawi się na obszarze miasta i gminy Wleń w woj. dolnośląskim i posłuży transportowi wody pitnej z miejscowości Górczyca do miejscowości Marczów.

Grafika: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/

Dzięki inwestycji ponad 100 osób będzie mogło korzystać z wody wodociągowej a prawie 200 zostanie objętych ochroną przed możliwymi skutkami zmian klimatu w zakresie ilości i jakości dostarczanej wody.

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z zasobu programu „Adaptacja do zmian klimatu” sięgnie ponad 1,2 mln zł, przy koszcie całkowitym na poziomie ponad 1,5 mln zł.

Projekt będzie stanowić jeden z etapów większego zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie całego systemu wodociągowego miejscowości i gminy Wleń. Docelowo ma ono spowodować połączenie wszystkich lokalnych wodociągów, zasilanych z miejscowych ujęć, z głównym systemem wodociągowym gminy zasilanym z głównego podziemnego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody (SUW). W efekcie powstanie możliwość korzystania z systemów wodociągowych sąsiednich gmin, w tym wodociągowego systemu bolesławicko-lwówieckiego obsługiwanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. Jednocześnie nastąpi systematyczne i trwałe wyłączenie z eksploatacji lokalnych ujęć drenażowych i kopanych, które są nieefektywne po względem jakościowym i ilościowym.

Łączna długość wybudowanych wodociągów tranzytowych wyniesie ponad 2,6 km. W Górczycy na terenie gminy Wleń obok zmiany odcinka sieci wodociągowej o długości 170 m zostanie wybudowany punkt poboru wody we wsi Przeździedza, który zostanie udostępniony mieszkańcom tej miejscowości.

Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia pożyczką została podpisana w październiku br. przez przedstawicieli NFOŚiGW oraz beneficjenta – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

Fot: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA