REKLAMA
Energetyka Wiadomości
2 Minuty czytania

NFOŚiGW dofinansuje ważną inwestycję w Stalowej Woli

24 listopada br. odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie budowy Instalacji Odzysku Energii z Frakcji Energetycznej Odpadów Komunalnych (RDF i preRDF) w Stalowej Woli.

Zdjęcie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/

W wydarzeniu uczestniczył Dominik Bąk, zastępca Prezesa NFOŚiGW oraz Jarosław Roliński, dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi.

Przedsięwzięcie dotyczy uzupełnienia infrastruktury zagospodarowania odpadów komunalnych w Stalowej Woli poprzez budowę Instalacji Odzysku Energii z Frakcji Energetycznej Odpadów (RDF, pre-RDF) pochodzących z odpadów komunalnych z wytworzeniem energii w wysokosprawnej kogeneracji. Wydajność instalacji: 44 000 Mg/rok.

Beneficjentem jest Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli. Łączna kwota dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniesie 320 008 000 zł, (z czego 70 792 500,00 zł to dotacja a 200 000 000,00 zł pożyczka) wobec kosztów całkowitych projektu 393 903 690,00 zł.

– Muszą powstać kolejne instalacje, żebyśmy mogli racjonalnie gospodarować frakcją palną odpadów, nie nadającą się już do recyklingu. Nie można jej składować, bo grozi emisjami, szczególnie metanu. Może ona ulec zapłonowi i stwarzać zagrożenie dla środowiska, ale także dla zdrowia i życia ludzi. Jest też problemem ekonomicznym. Za składowanie odpadów trzeba zapłacić, a za sprzątanie zgliszczy po pożarach stwarzających zagrożenie, płaci się często 20-krotnie większe stawki za jedną tonę – podkreśla Dominik Bąk, zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Dzięki dzisiejszej umowie, mieszkańcy Stalowej Woli będą odbiorcami korzyści płynących z zagospodarowania tej frakcji odpadów. Będą mieć czysto, gdyż śmieci będą odbierane na czas. Ważne jest także, że będą mieli szansę mniej płacić za odpady, nawet o 30 procent. Spalarnia otrzyma paliwo, nie będzie musiała go szukać, a także zarobi na sprzedaży wyprodukowanego ciepła. Warto też zwrócić uwagę, że mieszkańcy będą mieli świadomość, że ich nowa instalacja nie obciąży środowiska, bo odpady nie są składowane, za to wykorzystywana jest z nich energia- dodaje wiceprezes Bąk.

Głównym celem Projektu jest zabezpieczenie termicznego przekształcania frakcji palnych odpadów komunalnych powstających w wyniku procesów mechanicznego i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w pierwszym rzędzie w ZMBPOK w Stalowej Woli oraz w miarę wolnych mocy przerobowych również innych instalacji.

Projekt przyczyni się równocześnie do uzupełnienia infrastruktury wytwarzania energii w Stalowej Woli. Pozyskiwana z odpadów wydzielonych z odpadów komunalnych energia (produkcja energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji) spowoduje ograniczenie zużycia gazu ziemnego stanowiącego aktualnie paliwo w Elektrociepłowni Stalowa Wola, ograniczając tym samym emisje do atmosfery. Dodatkowo przyczyni się do dywersyfikacji paliw wykorzystywanych do wytwarzania ciepła w Stalowej Woli (uzupełniając źródła gazowe), jak również ułatwi utrzymania w przyszłości statusu efektywnego systemu ciepłowniczego. Efekt ekologiczny przedsięwzięcia to ograniczenie masy składowanych odpadów o 30 892 Mg/rok.

Fot: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA