REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

NFOŚiGW i ARiMR na rzecz czystego powietrza

7 maja br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisały porozumienie o współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce.

 
Zdjęcie: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, www.gov.pl/web/klimat
Zdjęcie: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, www.gov.pl/web/klimat
– Zawarcie porozumienia między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o współpracy na rzecz czystego powietrza jest wyrazem praktycznej realizacji zapowiedzi rządu Mateusza Morawieckiego o zrównoważonym rozwoju Polski. Obszary wiejskie zamieszkuje ponad 40 procent ludności naszego kraju. Wyrównanie szans rozwoju i poprawy jakości życia na obszarach wiejskich to jeden z głównych celów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podpisane porozumienie jest przykładem angażowania różnych środków finansowych na rzecz rozwoju wsi – podkreśla minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda.

– Cieszę się, że powiększa się grono partnerów Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW upowszechniających wiedzę o przyczynach zanieczyszczeń powietrza oraz negatywnych konsekwencji tego zjawiska dla zdrowia ludzi i środowiska. Liczymy na owocną współpracę z ARiMR-em, szczególnie w zakresie informowania mieszkańców obszarów wiejskich o możliwościach dofinansowania wymiany tzw. kopciuchów i termomodernizacji domów jednorodzinnych w ramach dwóch rządowych programów: „Czyste Powietrze” i „Stop Smog” –
mówi szef resortu klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to doskonały kanał dotarcia także z naszą pełną ofertą programową, której beneficjentami mogą być m.in. rolnicy, mieszkańcy wsi, grupy producentów rolnych, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. Wzajemna wymiana informacji, spotkania ekspertów, wspólne konferencje i wydarzenia to tylko niektóre nasze plany na tę współpracę –
dodaje prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski.

– Nasza Agencja szeroko korzysta z możliwości, jakie daje cyfryzacja –
mówi prezes ARiMR Halina Szymańska. I dodaje: – Internet jest również medium, które służy nam do informowania rolników, przetwórców z branży rolno-spożywczej, samorządów, mieszkańców polskiej wsi o wszystkich programach proponowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chcemy rozszerzyć zakres udostępnianych informacji o te dotyczące pomocy oferowanej przez inne instytucje państwowe. W tym celu uruchomimy na portalu internetowym Agencji specjalną podstronę – na razie poświęconą udzielanemu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparciu, z którego mogą skorzystać także rolnicy i mieszkańcy wsi. Wierzę jednak, że jest to pierwszy krok i z czasem współpracujących z nami instytucji będzie więcej.

Źródło: tekst Ministerstwo Klimatu i Środowiska, www.gov.pl/web/klimat
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA