Energetyka Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

NFOŚiGW: Inwestycja OZE w Krośnie

Blisko 4,4 mln zł dotacji i pożyczki umożliwi Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiemu Holdingowi Komunalnemu na budowę instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii.

Zdjęcie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/

Przedsięwzięcie będzie sprzyjać redukcji emisji dwutlenku węgla oraz wieloletniej produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (OZE).

Dzięki inwestycjom planowanym przez MPGK – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. Celem negatywne oddziaływania na środowisko, oraz jakość powietrza w okolicy ulegną poprawie. Przedsięwzięcie będzie realizowane w kilku lokalizacjach województwa podkarpackiego:

– na terenie Zakładu Uzdatniania Wody w Szczepańcowej powstanie instalacja o mocy 80 kWp z magazynem energii 40 kWh;

– na terenie przepompowni przy ul. Ściegiennego w Krośnie – instalacja o mocy 21 kWp z magazynem energii 10 kWh;

– na terenie Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie – instalacja o mocy 350 kWh z magazynem energii o mocy 350 kWh;

Projekt inwestycyjny zakłada zakup, dostawę, montaż instalacji składającej się z paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędnym osprzętem i akcesoriami takimi jak: inwertery, sprzęt elektryczny, niezbędne okablowanie i podłączenie, konstrukcje wsporcze, trackery, automatyka, wprowadzenie mocy do stacji transformatorowej itp. Ponadto każda z instalacji fotowoltaicznych zostanie wyposażona w odpowiedni magazyn energii. Cała wyprodukowana energia zostanie zużyta na potrzeby własne MPGK – KHK.

Dofinansowanie projektu, który zostanie zrealizowany do końca marca 2025 r. zostało przyznane ze środków programu NFOŚiGW „Ciepłownictwo powiatowe”.

Fot: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI