REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
5 Minut czytania

NFOŚiGW wesprze 5 inwestycji wodno-kanalizacyjnych

W NFOŚiGW podpisano 5 kolejnych umów o dofinansowanie projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Inwestycje powstaną w Bydgoszczy, Dębicy, Nowej Dębie, Tomaszowie Mazowieckim i Dobrej (Szczecińskiej).

Inwestycje w Bydgoszczy, Dębicy, Nowej Dębie, Tomaszowie Mazowieckim i Dobrej (Szczecińskiej) będą kosztowały przeszło 206 mln zł, a wsparcie z Funduszu Spójności wyniesie ponad 106 mln zł. Dotychczas NFOŚiGW udzielił unijnej pomocy 279 tego typu przedsięwzięciom o wartości ponad 13 mld zł, z czego 6,7 mld zł stanowią dotacje.

Umowy na nowe wodno-kanalizacyjne projekty – które będą realizowane w województwach: kujawsko-pomorskim (Bydgoszcz), podkarpackim (Dębica i Nowa Dęba), łódzkim (Tomaszów Mazowiecki) i zachodniopomorskim (Dobra (Szczecińska) – zawarto w dniach 11-12 kwietnia br. w siedzibie Narodowego Funduszu. Z przedstawicielami pięciu aglomeracji spotkał się, podpisujący dokumenty w sprawie dofinansowania, Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda.

Bydgoszcz inwestuje w gospodarkę osadową

Za przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków Kapuściska – II etap oraz wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod-kan” odpowiedzialna będzie spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy, którą wspomoże jej spółka zależna Chemwik (upoważniona do ponoszenia wydatków w zakresie oczyszczalni ścieków). Bydgoskie działania na oczyszczalni uwzględniają zwiększenie efektywności rozbudowywanej gospodarki osadowej oraz prace odtworzeniowe w zakresie obiektów wyeksploatowanych, zwłaszcza części mechanicznej. Spodziewanym efektem ekologicznym będzie poddawanie procesom przetwarzania 7,7 tys. Mg/rok suchej masy komunalnych osadów ściekowych.

Projekt powinien zostać zrealizowany do końca 2021 r. Jego koszt całkowity wyniesie blisko 94 mln zł, w tym unijna dotacja to prawie 49 mln zł. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane przez MWiK (5 mln zł) oraz Chemwik (22,7 mln zł). Umowę w sprawie dofinansowania podpisali Prezes i Członek Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – Stanisław Drzewiecki i Sławomir Rybarski.

Dębica zmodernizuje m.in. oczyszczalnię ścieków

Realizacji projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków” podejmą się Wodociągi Dębickie, które dzięki dofinansowaniu wybudują prawie 4 km i przebudują kolejne 6,5 km kanalizacji sanitarnej, a ponadto zmodernizują oczyszczalnię ścieków w Dębicy i wdrożą inteligentny system zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi. Rezultatem przedsięwzięcia będzie przyłączenie do sieci kanalizacyjnej 295 nowych użytkowników. Tyle samo osób skorzysta z ulepszonego oczyszczania ścieków.

Dębickie prace potrwają do końca 2021 r., a ich koszt całkowity oszacowano na 41,8 mln zł. Unijna dotacja to aż 21,8 mln zł. Pozostałe środki beneficjent planuje wygospodarować w ramach własnego budżetu i ewentualnej pożyczki z NFOŚiGW. Umowę o unijne dofinansowanie podpisał Prezes Zarządu Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. Jacek Gil.

W Nowej Dębie 19 tys. osób skorzysta z ulepszonego oczyszczania ścieków

Inwestycją pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba” zajmie się tamtejsze Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe. W tym przypadku przewidziano: rozbudowę i modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków, dwa etapy modernizacji w sumie ponad 9 km sieci kanalizacyjnej na terenie miasta, a także budowę przepompowni ścieków w Tarnowskiej Woli i wodociągu w Nowej Dębie o długości niespełna 1 km oraz budowę hydroforni „Strażacka” wraz ze zbiornikiem i rurociągami, a ponadto zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej (w tym „Hakowca”, czyli specjalnego samochodu ciężarowego z napędem na wszystkie osie i z możliwością zakładania wymiennych nadwozi). Podjęta inicjatywa przyniesie wymierne korzyści. Ponad 19 tys. osób skorzysta z ulepszonego oczyszczania ścieków, a 8 osób będzie miało dostęp do lepszego zaopatrzenia w wodę.

Inwestycja zakończy się w marcu 2021 r. wydatkami w wysokości 37 mln zł, z czego 19 mln zł pokryje przyznana dotacja. Resztę środków zapewni pożyczka ze środków krajowych NFOŚiGW (10,8 mln zł) oraz wkład własny beneficjenta (blisko 85 tys. zł). Umowę dotacyjną podpisali ze strony beneficjenta Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny i Zastępca Prezesa, Główny Księgowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Dębie – Antoni P. Kapusta i Marek J. Pabian, a obecny był przy tym Burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon.

Tomaszów Mazowiecki będzie miał swoją małą elektrownię wodną

Przedsięwzięcie „Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim” będzie realizował tamtejszy Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej. Dofinansowane działania obejmują m.in.: wsparcie finansowe suszarni osadów ściekowych, budowę turbiny wodnej do odzysku energii jako elementu technologicznego oczyszczalni ścieków (chodzi o małą elektrownię wodną), budowę 1 km kanalizacji sanitarnej oraz ok. 0,6 km sieci wodociągowej, a także zakup pojazdu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji. Dofinansowaniem objęty został także system GIS do monitoringu sieci. Na projekcie skorzystają przede wszystkim nowi użytkownicy sieci kanalizacyjnej, których będzie 201 osób. Tyle samo ma wynieść liczba tych, którzy skorzystają z ulepszonego oczyszczania ścieków.

Działania na terenie Tomaszowa Mazowieckiego powinny zostać ukończone przed 2020 r. Inwestycja pochłonie 17,6 mln zł, przy czym wsparcie z Funduszu Spójności wyniesie 8,6 mln zł. Planowane jest również współfinansowanie pożyczką z NFOŚiGW oraz udział finansowy beneficjenta. Podjęte prace będą dofinansowane dzięki umowie podpisanej przez Prezesa i Zastępcę Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. – Błażeja Spychalskiego i Tomasza Weneckiego, w obecności Prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego Marcina Witko.

Dobra (Szczecińska) podłączy 690 użytkowników do sieci kanalizacyjnej

Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra” przygotowała gmina, która jest położona nieopodal Szczecina. Lokalne prace obejmą przede wszystkim: budowę prawie 6 km kanalizacji sanitarnej (w tym przesył od przepompowni do oczyszczalni ścieków na odcinku 4,5 km) oraz blisko 2 km sieci wodociągowej, a także rozbudowę hydroforni BUK oraz oczyszczalni ścieków w Redlicy. Po zakończeniu trzeciego, ostatniego etapu tej rozbudowy, oczyszczalnia będzie spełniać wymagania w zakresie redukcji zanieczyszczeń. Dzięki tym działaniom 690 osób skorzysta z ulepszonego oczyszczania ścieków i taka sama będzie liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej. Z kolei 61 osób będzie korzystało z ulepszonego zaopatrzenia w wodę.

Lokalna inwestycja będzie miała swój finał pod koniec 2020 r. Jej koszt to 16 mln zł, na które złożą się: 8 mln zł unijnej dotacji oraz 7,7 mln zł udziału gminy. Stanie się to możliwe dzięki umowie zawartej między NFOŚiGW a gminą Dobra (Szczecińska), reprezentowaną przez jej Wójta Teresę Derę.

Autor: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA