REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

NFOŚiGW wesprze budowę sieci wod-kan w gminie Łochów

Do końca 2020 r. gmina Łochów uporządkuje swoją gospodarkę wodno-ściekową dzięki blisko 5,5 mln zł unijnego wsparcia, które przekaże NFOŚiGW. Inwestycja będzie kosztowała ponad 10,6 mln zł.

Źródłem dotacji dla projektu będzie działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla której Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki – na podstawie porozumienia z Ministerstwem Środowiska – jest instytucją wdrażającą. Poza unijnym dofinansowaniem, Łochów otrzyma ze środków NFOŚiGW pożyczkę w wysokości około 2 mln zł, a resztę gmina zapewni z własnego budżetu.

Umowę dotyczącą projektu pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów” podpisali 19 stycznia 2018 r.: Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu NFOŚiGW oraz Robert M. Gołaszewski, Burmistrz Łochowa i Maria Komuda, Skarbnik Gminy Łochów.

Jest to setna już umowa, którą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiera z jednostką samorządu terytorialnego na inwestycję wodno-kanalizacyjną w obecnej perspektywie finansowej.

Łochowski projekt przewiduje wykonanie zadań na terenie Łochowa, Łopianki, Lasek, Budzisk i Ostrówka. Zakres prac obejmuje: budowę sieci kanalizacji sanitarnej (9,54 km) i sieci wodociągowej (0,89 km), zakup i instalację zintegrowanego inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod-kan (w tym systemy GIS, SCADA i modele hydrauliczne sieci) oraz budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody Ostrówek. Lokalna inwestycja umożliwi między innymi podłączenie 490 nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej.

Autor: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA