REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

NFOŚiGW wesprze inwestycję wod-kan w Bełchatowie

Dzięki 19,6 mln zł unijnej dotacji oraz 11,1 mln zł pożyczki z budżetu NFOŚiGW zostanie zrealizowany projekt pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II”.

Za przedsięwzięcie będzie odpowiedzialny Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o., który ma czas na jego realizację do końca czerwca 2020 r. Projekt – zgodnie z polityką ekologiczną kreowaną przez Ministerstwo Środowiska – przyczyni się do polepszenia warunków życia i zdrowia mieszkańców Bełchatowa. Zaplanowana liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej i tym samym liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków wyniesie 201.

Inwestycja pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” obejmuje takie zadania, jak: budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie; budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 1,0 km; modernizacja poprzez przebudowę metodą bezwykopową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Umowę w sprawie dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, podpisano 12 stycznia 2018 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentował Prezes Zarządu Kazimierz Kujda, a Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny – Piotr Andrzej Kopek oraz Wiceprezes, Dyrektor Operacyjny – Piotr Wojciech Pierzchała. Spółka otrzyma 19 614 476,31 zł z unijnej kasy oraz 11 150 000,00 zł pożyczki ze środków Narodowego Funduszu, resztę wyłoży z własnego budżetu. Koszty całkowite przedsięwzięcia to 38 130 000,00 zł.

Przedsięwzięcie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” stanowi kolejny, II etap kompleksowego projektu pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”, realizowanego w ramach POIiŚ 2007-2013. Dotychczas – w ramach I etapu – NFOŚiGW wypłacił Spółce unijne dofinansowanie w wysokości 61 713 588,88 zł, przy koszcie całkowitym – 135 893 918,29 zł. Pieniądze te pozwoliły na podłączenie 6301 nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej i 2330 sieci wodociągowej w Bełchatowie. Wybudowano i/lub zmodernizowano wówczas: kanalizację sanitarną, sieć wodociągową, kanalizację deszczową, bełchatowską oczyszczalnię ścieków oraz Ujęcie Wody Myszaki.

Autor: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA