REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
2 Minuty czytania

NFOŚiGW wesprze rozbudowę umocnień brzegowych w Mielnie

NFOŚiGW z unijnych środków dofinansuje rozbudowę umocnień brzegowych w Mielnie i Mielenku. Podjęte zostaną także działania renowacyjne na plażach w tych popularnych miejscowościach wypoczynkowych.

Inwestycja będzie realizowana przez Urząd Morski w Słupsku. Pełny efekt infrastrukturalny i ekologiczny ma być osiągnięty do 31 grudnia 2020 r.

Planowanych jest szereg prac ochronnych i ratunkowych. Oprócz trzech opasek brzegowych – pomiędzy 297,7 a 301 km wybrzeża – przewidziany jest także remont ostróg rozbijających fale na wysokości kurortów Mielno-Unieście i Mielenko. Zrealizowane zostaną również prace refulacyjne, czyli poszerzające plażę w rejonie istniejącej Promenady Przyjaźni, gdzie obecnie pas piasku ma stosunkowo niewielką szerokość. A ponieważ zmiany linii brzegowej mogą przebiegać dynamicznie, ze względu na aktywności otwartego morza, brana jest pod uwagę możliwość rozszerzenia zakresu refulacji. W efekcie mieszkańcy i turyści będą mogli korzystać z jeszcze rozleglejszej, bardziej zadbanej i bezpieczniejszej plaży oraz promenady. Całość prac obejmie dystans 3,3 km.

– Cieszę się, że ochronimy brzeg morza, a jednocześnie – według założeń – nastąpi tam nawet pewne zwiększenie terytorium Polski. Poszerzymy plażę i poczekamy aż się umocni. Wtedy łatwiej będzie podejmować kolejne działania modernizacyjne i organizacyjne –
zaznaczył Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku, Włodzimierz Kotuniak, podczas uroczystości podpisania umowy w tej sprawie, która 28 lutego br. odbyła się w siedzibie Narodowego Funduszu. Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, Roman Wójcik, po złożeniu podpisu na umowie zauważył: – Od jakości środowiska zależy komfort życia lokalnych społeczności. Dlatego NFOŚiGW wszędzie, gdzie to możliwe, także na wspaniałym polskim wybrzeżu, wspiera finansowo działania na rzecz tworzenia w gminach przestrzeni sprzyjających nie tylko odpoczynkowi, ale przede wszystkim poprawie jakości życia.

Inwestycja nad Bałtykiem ma także zapewnić ograniczenie negatywnych skutków występowania ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, w szczególności coraz silniejszych spiętrzeń sztormowych, związanych ze zmianami klimatu. Nastąpi znaczne ograniczenie postępujących od lat procesów erozyjnych brzegu morskiego.

Całkowity koszt projektu wynosi 54 mln zł, z czego 45,9 mln zł to unijne dofinansowanie z NFOŚiGW. Źródłem dofinansowania projektu będzie działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, które NFOŚiGW wdraża we współpracy z Ministerstwem Środowiska.

Autor: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA