Wod-Kan Wiadomości
2 Minuty czytania

NFOŚiGW wesprze skanalizowanie Wołomina

5,2 mln zł dofinansowania z NFOŚiGW otrzyma projekt PWiK w Wołominie. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, modernizacja dwóch przepompowni ścieków oraz kupno agregatu kogeneracyjnego – to zakres wołomińskiego projektu.

Za budowę i modernizację urządzeń wodno-kanalizacyjnych w Wołominie będzie odpowiadało tamtejsze Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Prace rozpoczną się w marcu 2018 roku i potrwają do końca 2021 r. Inwestycja umożliwi między innymi podłączenie 252 nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej i tyle samo dodatkowych osób skorzysta z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków. Zanim to jednak nastąpi zaplanowano budowę 3,6 km kanalizacji oraz blisko 2 km sieci wodociągowej. Ponadto modernizacji zostanie poddana przepompownia ścieków P-2 (ul. Kobyłkowska), a na terenie przepompowni ścieków „Gryczana” planuje się budowę by pass’u komory dopływowo-rozdzielczej. Projekt obejmuje także zakup agregatu kogeneracyjnego dla oczyszczalni ścieków „Krym”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępni na te cele 5,2 mln zł z działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla której – na podstawie porozumienia z Ministerstwem Środowiska – jest instytucją wdrażającą. Stanie się to dzięki umowie, którą 2 lutego br. w siedzibie Narodowego Funduszu podpisali: Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda, a z ramienia PWiK Sp. z o.o. w Wołominie – Prezes Zarządu Paweł Solis i Członek Zarządu Wojciech Jankowski.

To już drugi tego typu projekt tej spółki, który uzyskał dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014-2020. Wcześniej – w październiku 2016 r. – podpisano umowę na 3,5 mln zł dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i remont istniejącej infrastruktury oraz budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej w Gminie Wołomin”, które zakończy się 31 grudnia 2018 r. Jego efektem będzie: budowa awaryjno-przewałowej przepompowni ścieków na terenie istniejącego obiektu przepompowni ścieków „Gryczana” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudowa reaktora biologicznego BIOMIX na zbiornik retencyjny wraz z podczyszczaniem mechanicznym ścieków na terenie oczyszczalni ścieków „Krym”, remont ok. 0,85 km istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z remontem 48 studni kanalizacyjnych w Al. Armii Krajowej, ul. Gryczanej, na terenie osiedla Kobyłkowska oraz remont samych studni kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego i ul. Batorego. W ramach projektu zostanie wybudowane 0,47 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z budową odgałęzień do granicy działek prywatnych, co umożliwi podłączenie 21 nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej i tyle samo dodatkowych osób skorzysta z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków. Projekt obejmuje również budowę 0,25 km sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej i w ul. Wołomińskiej wraz z budową wpustów deszczowych. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie ok. 8,7 mln zł.

Autor: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI