REKLAMA
Hydrotechnika Wod-Kan Wiadomości
2 Minuty czytania

NFOŚiGW: Wspólne cele jedna strategia

Wspólna strategia NFOŚiGW oraz 16 WFOŚiGW na najbliższe cztery lata była głównym tematem spotkania z kierownictwem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Dokument jest na końcowym etapie prac.

Zdjęcie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/

Ministra Paulina Hennig-Kloska podziękowała wojewódzkim funduszom za zaangażowanie w sprawne wydatkowanie środków na inwestycje w ochronę środowiska.

– Wdrożenie umów w ramach programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko” wymaga czasu, ale dzięki wysiłkowi pracowników 16 wojewódzkich funduszy udało się podpisać 16 umów oraz zapewnić stabilne finansowanie dla Programu „Czyste Powietrze” na kolejne miesiące i lata. Dziękuję za tę pracę, która przekłada się na lepsze życie ludzi – powiedziała podczas spotkania Ministra Klimatu i Środowiska.

Wspólne działanie

Prezes NFOŚiGW Dorota-Zawadzka Stępniak zapowiedziała regularny dialog z wojewódzkimi funduszami na temat nowych programów i obszarów wsparcia. Dzieje się tak już teraz – trwają intensywne prace nad „Wspólną strategią działania NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy na lata 2025-28”. Sporządzana co cztery lata strategia jest jednolitą podstawą do przyjęcia strategii przez sam NFOŚiGW, jak i przez poszczególne 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

– Nowe programy i obszary wsparcia będziemy wypracowywać wspólnie, chodzi o to, żeby to wsparcie nie dotyczyło tylko przekazywania środków na wdrażanie konkretnych programów, ale żebyśmy także wspierali się merytorycznie i na poziomie operacyjnym. Zależy nam bardzo na tym, żebyśmy prowadzili regularny dialog i wymieniali się dobrymi praktykami – powiedziała prezes Zawadzka-Stępniak.

NFOŚiGW, obchodzący w tym roku 35-lecie swojej działalności, tworzy wraz z 16 wojewódzkimi funduszami spójny system finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej – wspólna strategia jest jednym z najważniejszych narzędzi w tym systemie.

– Wyzwania, przed którymi teraz stoimy, to dekarbonizacja, niskoemisyjność, transformacja w kierunku neutralności klimatycznej. To ogromne zadanie organizacyjne, zarządcze i finansowe, ale przede wszystkim ogromna szansa na zieloną transformację naszego kraju – podkreśliła prezes NFOŚiGW.

Mapa drogowa

Zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW Małgorzata Szafoni podziękowała za ogrom wykonanej pracy i przekazane z WFOŚiGW informacje o sytuacji w regionach oraz o tym, co jest ważne na przyszłość.

– Etap zarządzania i wdrażania strategii będzie najważniejszy. Chodzi o to, żebyśmy tak ułożyli sobie współpracę na najbliższe cztery lata, by strategia żyła, by nam służyła i żeby za cztery lata być w innym miejscu, niż jesteśmy teraz wszyscy razem – powiedziała Małgorzata Szafoni.

Prace nad wspólną strategią na lata 2025-2028 ruszyły w styczniu tego roku, kiedy Rada Nadzorcza NFOŚiGW powołała zespół ds. koordynacji działań w tym celu. Od początku prac ich podstawą było zapewnienie, aby 16 wojewódzkich funduszy miało istotny wkład w proces tworzenia dokumentu, ponieważ zagwarantuje to powstanie prawdziwie wspólnej strategii.

– Zależy nam, aby strategie, które będą wynikiem naszych prac, były mapą drogową wspólnych działań i określały zasady współpracy NFOŚiGW, wszystkich WFOŚiGW i samorządów lokalnych na rzecz rozwiązania najważniejszych problemów dotyczących ochrony środowiska na terenie całego kraju – powiedział Krzysztof Pałka, członek Rady Nadzorczej NFOŚiGW.

Zgodnie z regulacjami prawnymi, czteroletnia wspólna strategia Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy powinna zostać przyjęta do 30 czerwca br. Na tej podstawie NFOŚiGW oraz poszczególne wojewódzkie fundusze powinny do 30 września br. przyjąć własne strategie działania.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA