REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Niebawem nowy przetarg na serce KSZR

GDDKiA przygotowuje ponowne ogłoszenie przetargu na Centralny Projekt Wdrożeniowy – Krajowy System Zarządzania Ruchem na sieci TEN-T Etap 1 (KSZRD E1).

Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Pierwszy przetarg, za sprawą znacznego przekroczenia wartości kosztorysu przez jedyną zgłoszoną ofertę, został unieważniony. Otrzymaliśmy szereg wniosków i uwag ze strony podmiotów zainteresowanych udziałem w przetargu, za równo na Centralny jaki i Regionalne Projekty Wdrożeniowe. Informujemy, że na bieżąco szczegółowo analizowane są wszystkie zgłoszone do nas sugestie, czego przykładem są zmiany wprowadzone w postępowaniu na Regionalne Projekty Wdrożeniowe.

GDDKiA podchodzi odpowiedzialnie do realizacji projektu KSZRD E1 jako jednego z największych tego typu projektów w Europie. Na obecnym etapie, mając na uwadze obowiązujące w instytucjach prawa publicznego zasady równego traktowania wykonawców oraz zachowania uczciwej konkurencji, nie będziemy udzielać bezpośrednich/indywidualnych odpowiedzi wykonawcom. Tym niemniej zapewniamy, że rozważamy odpowiednie modyfikacje w opisie przedmiotu zamówienia na Centralny Projekt Wdrożeniowy oraz Regionalne Projekty Wdrożeniowe KSZRD E1 tak, aby uwzględnić w możliwym stopniu uzasadnione wątpliwości rynku ITS, pozostając jednocześnie w zgodzie z zasadami udzielenia zamówień publicznych jak również zasadami wydatkowania środków publicznych.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA