REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Niebawem oddanie do ruchu obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego

W tym tygodniu kierowcy pojadą blisko trzykilometrowym odcinkiem obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego. Zmieni się także przebieg drogi krajowej nr 9 i jej oznakowanie na terenie miasta.

Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce, www.gov.pl/web/gddkia-kielce/

Przygotowania do zmiany organizacji ruchu

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie nowej blisko 3-kilometrowej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego. Wykonawca inwestycji, zgodnie z przepisami, powiadomił z wyprzedzeniem Policję, właściwe samorządy i organy o zamiarze wprowadzenia stałej organizacji ruchu na wybudowanej trasie. Wstępnie planowany termin to 11 kwietnia, a do tego czasu zmienione i odebrane zostanie także oznakowanie nowego przebiegu DK9 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wykonane zostaną także prace porządkowe.

Obecnie kierowcy podróżujący DK9 przez miasto w relacji od Radomia do Opatowa po przejechaniu ul. Zagłoby pod wiaduktem wjeżdżają łącznicą przez rondo na biegnącą po obiekcie Aleję 3 Maja, następnie po drugiej stronie torów wjeżdżają na kolejnym rondzie w ul. Sandomierską i dalej na skrzyżowaniu z łamanym pierwszeństwem skręcają w Opatowską.

Po otwarciu obwodnicy podróżujący przez miasto za wiaduktem pojadą na wprost w Aleję 25-lecia Wolności, a następnie dojadą ulicą Jana Piwnika „Ponurego” do węzła Brezelia na początku wybudowanej trasy. Z obwodnicy włączą się do nowego ronda na obecnej DK9 (ul. Opatowska). Nowy przebieg DK9 będzie znacznie mniej skomplikowany od obecnego.

Zakres inwestycji

W ramach zadania wybudowany został odcinek jednojezdniowej drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości około 2,7 km. Biegnie ona nowym śladem, od przebudowanego węzła Brezelia na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 755 do ulicy Opatowskiej w ciągu istniejącej DK9 stanowiącej wylot z Ostrowca w kierunku Opatowa i Rzeszowa. W ramach inwestycji wybudowanych zostało sześć obiektów inżynierskich, w tym wiadukt nad drogą powiatową i dwa mosty, przepusty ekologiczne oraz rondo w miejscu włączenia nowego przebiegu DK9 w istniejącą trasę.

Przebudowana została łącznica węzła Brezelia na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 755. Dla tego fragmentu decyzja o pozwoleniu na użytkowanie wydana została już 2023 roku, ponieważ został on udostępniony kierowcom przed umownym terminem zakończenie inwestycji. Otwarcie węzła Brezelia znacznie ułatwiło komunikację w obrębie miasta i dojazd do budowy. Także od 2023 roku kierowcy korzystają w oparciu o tymczasową organizację ruchu z ronda na ul. Opatowskiej. Nowe rondo stanowi bezkolizyjne włączenie wybudowanej obwodnicy do istniejącego odcinka DK9, ułatwi także wyjazd z ul. Wąwozy. W sąsiedztwie ronda wybudowana została zatoka przystosowana do prowadzenia kontroli przez Inspekcję Transportu Drogowego. W ramach inwestycji wykonane zostały m.in. urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska np. ekrany akustyczne, instalacje oświetleniowe, odwodnieniowe i kanalizacyjne.

Inwestycja zrealizowana została zgodnie z harmonogramem w systemie „Projektuj i buduj” przez konsorcjum firm Fabe Polska (lider) i SP Sine Midas Stroy za 52,9 mln zł. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu, zwiększenia komfortu jazdy zarówno dla kierowców podróżujących tranzytem, jak i zmotoryzowanych z samego Ostrowca, a także zminimalizuje niedogodności związane z korkami i hałasem w centrum miasta. Dzięki inwestycji możliwe będzie oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytowego, który przejmie obwodnica.

Przedsięwzięcie stanowi element projektu „Budowa obwodnic miejscowości na sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA” dofinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), o wartości 2 000 000 000 zł wydatków kwalifikowanych.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA