REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Niebawem ruszy budowa obwodnicy Oświęcimia

W najbliższych dniach GDDKiA przekaże plac budowy wykonawcy i rozpoczną się roboty na kolejnym odcinku drogi S1 pomiędzy Mysłowicami a Bielskiem-Białą, którego częścią jest obwodnica Oświęcimia (DK44).

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/
Wojewoda Małopolski wydał zgodę na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla tej budowy.

Zakres inwestycji


W ramach inwestycji wykonawca wybuduje m.in. dwujezdniową, dwupasową, drogę klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ponad 9 km, pięć skrzyżowań o ruchu okrężnym oraz przebuduje sieć istniejących dróg. Obwodnica wyposażona będzie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia.

Projekt musiał uwzględnić zapisy raportu z oceny oddziaływania na dobro światowego dziedzictwa
 
Szczególnego podejścia wykonawcy wymaga fragment drogi zlokalizowany w sąsiedztwie byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Opracowano Raport z oceny oddziaływania na dobro światowego dziedzictwa – Auschwitz-Birkenau niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945), w którym szczegółowo opisano genezę specjalnego traktowania tego obszaru. Przeprowadzono analizy uwarunkowań lokalizacji i rozwiązań elementów drogi oraz sformułowano zalecenia, które należało ująć na kolejnych etapach przygotowania i realizacji inwestycji.

Raport był analizowany przez ekspertów wskazanych przez UNESCO. Wykonawca opracowując projekt budowlany uwzględnił zapisy zawarte w raporcie i zastosował rozwiązania zgodne z tymi zapisami. Sprawą priorytetową jest bezkonfliktowe funkcjonowanie obiektów z Listy światowego dziedzictwa UNESCO oraz drogi krajowej.

Koszt inwestycji 467 mln zł brutto.

Źródło: tekst GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA