REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Niebawem ruszy przebudowa skrzyżowania w Piasecznie

19 marca rozpoczyna się przebudowa skrzyżowania DK79 z drogą powiatową 2814W (ul. Chyliczkowska). Zadanie jest planowanym przedsięwzięciem zapisanym w Programie Budowy Dróg Krajowych 2014-2023, PLMN.

Umowa z Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, została zawarta w kwietniu 2017 r. a termin jej zakończenia upływa z dniem 31.08.2018 r.

Zadanie jest realizowane w systemie „projektuj i buduj”, czyli po zaprojektowaniu i po uzyskaniu stosowanych decyzji wykonywane są roboty w terenie.

W zakres prac wchodzą przede wszystkim:
– wybudowanie dodatkowych pasów ruchu do skrętu w lewo na wszystkich wlotach
– wykonanie nowej nawierzchni,
– budowa/przebudowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
– remont odwodnienia pasa drogowego,
– przebudowa urządzeń podziemnych (np. teletechnika, energetyka),
– budowa oświetlenia ulicznego,
– modernizacja sygnalizacji świetlnej,
– wykonanie oznakowania poziomego, pionowego oraz urządzeń BRD.

Prace będą realizowane w II etapach. Pierwszy związany jest z robotami przygotowawczymi, wykonywanymi w większości poza jezdnią główną. Do wykonania jest wycinka drzew, rozbiórka ogrodzenia wraz z odtworzeniem jego w nowej lokalizacji, rozbiórka reklam i bilbordów, budowa kanału technologicznego.

Podczas prowadzenia powyższych robót będą następujące utrudnienia:
– zakaz ruchu pieszego wzdłuż drogi powiatowej (od ul. Julianowskiej do skrzyżowania z DK79),
– ograniczenie możliwości korzystania z poboczy,
– chwilowe utrudnienia na jezdni głównej związane z załadunkiem/rozładunkiem materiałów budowlanych.

Projekt czasowej organizacji ruchu został zaopiniowany pozytywnie przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie oraz Komendę Stołeczną Policji w Warszawie.

Utrudnienia związane z realizacją II etapu robót, czyli przebudową jezdni głównych skrzyżowania zostaną podane po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu.

Autor: GDDKiA O/Warszawa

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA