REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Niebawem umowa na projekt i budowę S7 Moczydło – Miechów

Dokumenty przetargowe zostały skontrolowane przez Prezesa UZP z wynikiem pozytywnym. GDDKiA uzgadnia treść gwarancji z wykonawcą, po czym podpisana zostanie umowa na kontynuację projektowania i budowę drogi S7 Moczydło – Miechów.

 
Grafika: GDDKiA O/Kraków
Grafika: GDDKiA O/Kraków
                                     Spośród ośmiu ofert, które wpłynęły w ramach przetargu na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego i małopolskiego (Moczydło) do węzła Miechów (z węzłem), 17 marca 2020 r. wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. Żaden z pozostałych wykonawców, którzy złożyli swoje oferty, nie odwołał się od tego wyboru, w związku z tym przekazano dokumentację do kontroli Prezesa UZP.

Kontrola nie wykazała żadnych naruszeń, w związku z tym można było przejść do następnego etapu, którym jest uzgodnienie treści gwarancji. Po tym uzgodnieniu będziemy mogli podpisać umowę z wykonawcą.

Droga ekspresowa S7 na odcinku Moczydło – węzeł Miechów o długości ok. 18,7 km będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerwą na trzeci pas. Powstaną dwa węzły drogowe (Książ i Miechów), 24 obiekty inżynierskie, w tym estakada o długości ponad 600 m, która będzie pełniła także funkcje przejścia dla zwierząt. Estakada ta powstanie na granicy miejscowości Małoszów i Giebułtów w gminie Książ Wielki.

Powstaną też dwa miejsca obsługi podróżnych: MOP Giebułtów – kierunek na Kielce (kat. II) oraz MOP Małoszów – kierunek na Kraków (kat. II). Dla ochrony przed hałasem wybudowane zostaną ekrany akustyczne o łącznej długości ok. 660 m. Dla zwierząt zostaną wykonane: dwa przejścia górne (dla dużych zwierząt) i pięć dolnych (dla małych 2, średnich 2 i dużych 1) oraz przejście dolne dla płazów. Koszt inwestycji wyniesie 752 929 281,15 zł.

Źródło: GDDKiA O/Kraków

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA