Drogi Wiadomości

Nowa droga połączy obwodnicę Stalowej Woli i Niska z drogą powiatową nr 1024R

5 lutego zapadła decyzja o budowie łącznika obwodnicy Stalowej Woli i Niska z drogą powiatową nr 1024R. Wykonawcą inwestycji będzie konsorcjum firm: Mostostal Warszawa i Acciona Construcción.

– W odpowiedzi na liczne wnioski lokalnych władz samorządowych oraz mieszkańców, zapadła decyzja o budowie dodatkowego połączenia obwodnicy Stalowej Woli i Niska z drogą powiatową – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Koncepcja budowy przewiduje wykonanie skrzyżowania trójwlotowego (rondo) zlokalizowanego w km ok. 2+400 oraz budowę łącznicy do ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli.

Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoli na uniknięcie ograniczeń w ruchu na ul. Czarnieckiego – zgodnie z założeniami nad obwodnicą powstanie wiadukt drogowy w ciągu drogi powiatowej.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące geometrii skrzyżowania łącznicy z ul. Czarneckiego zostaną zaprojektowane po przeprowadzeniu przez wykonawcę obwodnicy pomiarów ruchu i opracowaniu analizy uwzględniającej aktualne i prognozowane natężenia strumieni pojazdów.

Dodatkowy zakresu robót będzie realizowany przez obecnego wykonawcę, w ramach podpisanej umowy.

Umowa na realizację obwodnicy w formule „Projektuj i buduj” została podpisana 30 sierpnia 2017 r. Konsorcjum firm: Mostostal Warszawa SA i Acciona Construcción SA wykona obwodnicę Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 za blisko 200 mln zł. Termin zakończenia wszystkich prac to połowa 2021 r.

Autor: Ministerstwo Infrastruktury

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI