REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

Nowa dyrekcja PIG-PIB

5 października Minister Środowiska powołał Pana dr. inż. Mateusza Damrata na Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB. Zmiany nastąpiły również na pozostałych stanowiskach kierowniczych Instytutu.

Mateusz Damrat ukończył studia magisterskie w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł inżyniera górnictwa i geologii uzyskał na Wydziale Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej, a stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii na Uniwersytecie Jagiellońskim przy współpracy z Instytutem Oceanologii PAN w Sopocie. W latach 2011-2014 uczestniczył w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Academy of Finland.

Od 2014 roku jest zatrudniony w Państwowym Instytucie Geologicznym-Państwowym Instytucie Badawczym. W Oddziale Geologii Morza w Gdańsku realizował liczne zadania Państwowej Służby Geologicznej oraz kierował projektami naukowymi i komercyjnymi. Laureat (2016) Stypendium im. Krzysztofa Beresa Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Z ramienia PIG-PIB uczestniczył w realizacji geologicznej części projektu EMODnet, sesji sprawozdawczej The Marine Geology Expert Group (MGEG) przy EuroGeoSurveys oraz w pracach grupy roboczej WGEXT przy Międzynarodowej Radzie Badań Morza (ICES).

Mateusz Damrat jest też wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

Z dniem 4 października 2019 roku Minister Środowiska Henryk Kowalczyk powołał dwóch zastępców Dyrektora PIG-PIB:
– na stanowisko Zastępcy dyrektora ds. badań i rozwoju Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego Pana dr Piotra Szreka,
– na stanowisko Zastępcy dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego Panią mgr Zofię Zaruską.

Autor: Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA