REKLAMA
Inż. Bezwykopowa Wiadomości
2 Minuty czytania

Nowa wersja aplikacji CBDG „Otwory wiertnicze”

Nowa wersja aplikacji internetowej Centralnej Bazy Danych Geologicznych „Otwory wiertnicze” jest już dostępna dla użytkowników. Dzięki niej można w łatwy i intuicyjny sposób zapoznać się ze szczegółami profili stratygraficznych, litologicznych, geofizycznych oraz z innymi informacjami dotyczącymi wybranego otworu.

Grafika: www.pgi.gov.pl

Podsystem Otwory wiertnicze Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG) jest jednym z najważniejszych cyfrowych zasobów PIG-PIB. Przechowywane są w nim informacje o wierceniach wykonywanych w Polsce od końca XIX wieku do chwili obecnej. Znajdują się tu dane ze wszystkich rodzajów wierceń: badawczych, kartograficznych, złożowych, hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, dotyczących ciepła Ziemi i innych.

Ze względu na dużą różnorodność przechowywanych danych struktury bazodanowe tego podsystemu CBDG są bardzo złożone. W konsekwencji aplikacja udostępniająca publicznie dane otworowe jest najbardziej rozbudowaną i skomplikowaną ze wszystkich aplikacji CBDG. Dzięki temu posiada zaawansowane możliwości precyzyjnego wyszukiwania i prezentacji danych, między innymi według tak podstawowych informacji, jak: nazwa, lokalizacja, rok i cel wiercenia, ale także według rodzajów wykonanych w otworach badań geofizycznych, typów analiz fizycznych, geochemicznych, różnego typu stratygrafii, czy fragmentów opisów litologicznych.

Aplikacja umożliwia wyszukiwanie poprzez jednoczesne wybranie otworów z mapy i na podstawie wszystkich dostępnych dla nich ich atrybutów. Wszystkie te oraz inne dodatkowe informacje, takie jak dokumentacje archiwalne związane z danym otworem, czy skany kart otworów po wybraniu konkretnego otworu są udostępniane w licznych zakładkach aplikacji, w tym także z możliwością ich wygodnego eksportu do plików csv.

W niektórych przypadkach użytkownik może być przekierowywany po bardziej szczegółowe informacje do aplikacji innych podsystemów CBDG.

Od samego początku działania CBDG dane otworowe były publicznie i bezpłatnie udostępniane w Internecie za pomocą specjalistycznych aplikacji. Ich kolejne wersje zawsze starały się wykorzystywać najnowsze dostępne technologie i trendy w budowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Tak właśnie dzieje się i teraz, kiedy do eksploatacji oddawana jest nowa wersja aplikacji CBDG Otwory wiertnicze. Jest ona uruchomiona pod dotychczasowym adresem https://otworywiertnicze.pgi.gov.pl.

Nowa aplikacja powstała całkowicie od podstaw, uwzględniając współczesne wymagania stawiane aplikacjom internetowym. Przy jej budowie wykorzystano doświadczenia zebrane w trakcie użytkowania poprzedniej wersji aplikacji. Aplikacja została zaprojektowana i wykonana przez pracowników CBDG. Jej budowa i utrzymanie odbywa się z wykorzystaniem repozytorium kodu i automatycznych mechanizmów CI/CD.

Aplikacja CBDG Otwory wiertnicze wykorzystuje różne mechanizmy wyszukiwania: porównawcze, pełnotekstowe i złożone z wykorzystaniem list słownikowych, a także zapytań przestrzennych. Aby móc w pełni korzystać z ich możliwości warto zapoznać się z objaśnieniami zawartymi w „Pomocy do aplikacji”. Dodatkowo przy każdym polu do wyszukiwania znajduje się podpowiedź dedykowana temu konkretnemu zapytaniu.

Przeglądarka profilowa, która jest komponentem aplikacji CBDG Otwory wiertnicze prezentuje w sposób graficzny szczegóły profili: stratygraficznych, litologicznych, geofizycznych oraz inne informacje dotyczące wybranego otworu.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA