REKLAMA
Kolej Wiadomości
3 Minuty czytania

Nowe i lepsze podróże koleją na Dolnym Śląsku

Będą sprawniejsze połączenia kolejowe w aglomeracji wrocławskiej. Mieszkańcy Bogatyni zyskają dogodny dostęp do kolei, zapewnione będą lepsze podróże ze Środy Śląskiej do Wrocławia. PLK podpisały umowy za ponad 12,5 mln zł z wykonawcą dokumentacji projektowej.

Zdjęcie: Magdalena Janus, www.plk-sa.pl

Podpisane umowy umożliwiają przygotowanie dokumentacji projektowej, określającej szczegółowe rozwiązania i wskaże dotyczące zakresu pracy na trasie kolejowej Zgorzelec – Bogatynia oraz Środa Śląska – Wrocław.

Rządowy program Kolej Plus sprzyja rozwojowi gospodarczemu regionów oraz przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców. Umożliwia powrót kolei zwłaszcza do mniejszych miast i miejscowości. Mieszkańcy Dolnego Śląska, w tym Bogatyni i Złotoryi po latach znów skorzystają z kolei. Powstanie też możliwość lepszych podróży ze Środy Śląskiej do Wrocławia, a każde odbudowywane połączenie kolejowe zmniejsza wykluczenie komunikacyjne – powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel.

PLK SA dążą do tego, aby z regionalnych połączeń kolejowych mogła skorzystać jak największa liczba mieszkańców. Dzięki inwestycjom, które będą realizowane w ramach programu Kolej Plus do dolnośląskiej sieci połączeń włączone zostaną miejscowości, do których przez wiele lat nie dojeżdżały pociągi. Modernizujemy polską kolej, czyniąc ją bardziej przystępną i atrakcyjną dla wszystkich pasażerów – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Będą sprawniejsze połączenia w aglomeracji wrocławskiej. Pociągi regionalne pojadą z Legnicy przez Środę Śląską do Wrocławia w ok. 40 min. Dzięki odbudowie stacji Wrocław Świebodzki i budowie drugiego toru w stronę stacji Wrocław Muchobór możliwe będzie uruchomienie nowych połączeń między stolicą regionu a Środą Śląską, Wołowem i Jaworzyną Śląską. Dla sprawnej obsługi pociągów, poza odbudową stacji Wrocław Świebodzki, przewidywana jest przebudowa stacji Środa Śląska, która zyska nowy peron i – po przebudowie układu torowego – możliwość rozpoczynania i kończenia biegu pociągów. Przewidywana wartość inwestycji opiewa na ok. 216 mln zł.

Kolej wróci do Bogatyni. Dzięki inwestycji mieszkańcy Bogatyni zyskają dogodne połączenia kolejowe na niewykorzystywanej od 2000 r. trasie, która „włączy się” m.in. w linię Zgorzelec – Węgliniec (nr 278). Na dwóch jednotorowych odcinkach o łącznej długości ok. 30 km będzie m.in. nowa nawierzchnia i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Możliwe będą przejazdy pociągów spalinowych z prędkością od 60 do 120 km/h (w zależności od odcinka). Dojazd pociągiem z Bogatyni do Zgorzelca szacowany jest na ok. 47 min, a do Wrocławia na ok. 2:40 h.

Dla dogodnego dostępu do kolei przygotowane zostaną perony w siedmiu lokalizacjach: Zgorzelec, Jerzmanki, Sulików, Bratków Zgorzelecki, Turoszów, Turoszów Kopalnia oraz Bogatynia – na platformach, dostosowanych do potrzeb osób mających trudności z poruszaniem się, przewidziano m.in. wiaty, ławki i jasne oświetlenie.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z firmą Multiconsult Polska Sp. z o.o. umowy na opracowanie dokumentacji projektowej: wartą ponad 7,5 mln zł w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec – Bogatynia w celu włączenia Bogatyni do sieci regionalnego, wojewódzkiego transportu kolejowego” oraz wartą blisko 5 mln zł w ramach projektu „Budowa bazowej infrastruktury do uruchomienia Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska – Wrocław”. Obie w ramach  „Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.” Zakończenie prac nad dokumentacją przewidywane jest w 2026 r., a zakończenie robót budowlanych w 2029 r.

W województwie dolnośląskim do realizacji zakwalifikowano także projekt Rewitalizacja odcinka Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój w celu włączenia Złotoryi oraz powiatu złotoryjskiego do sieci regionalnego, wojewódzkiego transportu kolejowego”. Szacunkowa wartość inwestycji w regionie wynosi ponad 800 mln zł. Podpisanie umowy z wykonawcą na zaprojektowanie i wykonanie robót planowane jest we wrześniu. 

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA