Mosty Wiadomości
2 Minuty czytania

Nowe mosty w ramach programu Mosty dla Regionów

W ramach programu Mosty dla Regionów powstaną kolejne dwa nowe mosty w województwie lubelski i lubuskim. 2 października przekazano pozytywne opinie o dofinansowaniu dokumentacji dla inwestycji.

 
Grafika: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Grafika: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
                 W Polsce istnieje około 35 tys. różnego rodzaju przepraw mostowych. Jednak w ostatnich dekadach powstawały one głównie w ciągach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych. Pomijane były potrzeby społeczności lokalnych i samorządów, które – ze względu na wysoki koszt budowy mostów – nie były w stanie samodzielnie finansować tego typu inwestycji.

W programie Mosty dla Regionów samorządy mogły ubiegać się o dotację na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do budowy mostu wraz z drogami dojazdowymi. Dzięki otrzymaniu tego dofinansowania jednostki samorządu terytorialnego będą mogły starać się również o dofinansowanie do 80% kosztów budowy mostu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Budżet programu Mosty dla Regionów wynosi 2,3 mld zł.

Most na Odrze


Teraz na Odrze w miejscowości Pomorsko funkcjonuje przeprawa promowa. Kursowanie promu jest uzależnione od warunków pogodowych. Most, który powstanie w Pomorsku, ma być częścią obwodnicy Zielonej Góry. Nowa konstrukcja będzie miała długość około 450 metrów, a całkowita długość konstrukcji wraz z drogami dojazdowymi to około 3 kilometrów.

Szacowany koszt budowy wyniesie 88 mln zł. Koszt przygotowania dokumentacji to około 3,3 mln zł, z czego dotacja z budżetu państwa wyniesie 2,6 mln zł.

– Zrównoważony rozwój to strategia, na którą stawiamy. Jednym z jej elementów jest inwestowanie w poprawę dostępności komunikacyjnej dróg lokalnych. Nowy most na Odrze wpłynie pozytywnie na gospodarkę tej części regionu, a mieszkańcy okolicznych miejscowości będą mogli szybciej dojechać do drogi ekspresowej S3 –
mówił Waldemar Buda, wiceminister inwestycji i rozwoju, podczas przekazania pozytywnej dotyczącej dofinansowania na przygotowanie komunikacji projektowej.

Inwestycja na Zamojszczyźnie


Rozwój społeczno-gospodarczy i poprawa systemu transportowego to główne zalety nowej inwestycji mostowej, która powstanie w powiecie zamojskim. W imieniu ministra finansów, inwestycji i rozwoju pozytywną opinię o dofinansowaniu na przygotowanie dokumentacji projektowej przekazał władzom samorządowym Leszek Skiba, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

– Jestem przekonany, że przeprawa, dla której przygotowanie dokumentacji zostanie dofinansowane dzięki rządowemu programowi Mosty dla Regionów, będzie miała bardzo dobry wpływ na rozwój turystyki na terenie Zamojszczyzny. Korzyści z wybudowania nowego mostu odczują też mieszkańcy, którzy będą mogli szybciej dojechać do większych ośrodków miejskich –
mówił podczas wydarzenia wiceminister finansów Leszek Skiba.

Inwestycja planowana w ciągu drogi powiatowej nr 3227L na trasie Sulmice – Zawoda będzie kolejną po moście na Wieprzu przeprawą rzeczną w województwie lubelskim, której dokumentacja projektowa zostanie dofinansowana dzięki rządowemu programowi Mosty dla Regionów.

Dotychczasowy most zostanie rozebrany, a na jego miejscu powstanie nowy o długości 18,6 metra i szerokości 10 metrów. Całkowity koszt budowy nowego mostu jest szacowany na około 3,4 mln zł, a przygotowanie dokumentacji wyniesie 45,7 tys. zł, z czego 36,5 tys. zł zostanie dofinansowanych z budżetu państwa.

Tekst i grafika: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI