REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
4 Minuty czytania

Nowe oblicze Opery Leśnej w Sopocie

3 lipca rozstrzygnięto konkurs Miasta Sopot skierowany do młodych architektów Politechniki Gdańskiej, w ramach którego przygotowali oni szereg nowatorskich koncepcji zagospodarowania infrastruktury Opery Leśnej w Sopocie oraz terenów wokół obiektu.

 
I nagroda, autorstwa inż. arch. Adama Okuniewskiego oraz inż. arch. Kamila Ostrowskiego
I nagroda, autorstwa inż. arch. Adama Okuniewskiego oraz inż. arch. Kamila Ostrowskiego
Nagrodzeni architekci – zdaniem jury konkursowego – „umiejętnie włączyli swoje pomysły do kontekstu krajobrazowego opery”, a także „przygotowali atrakcyjne przestrzenie do spotkań i relaksu” dla mieszkańców i turystów.

W konkursie „Badanie możliwości rozwoju, rewitalizacji i przekształceń miasta Sopotu oraz inwestycji gminnych na terenie Opery Leśnej – koncepcja zespołu wielofunkcyjnego” zgłoszono łącznie 17 prac. Był on skierowany do studentów minimum I roku studiów II stopnia Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, a prace projektowe miały dotyczyć całej infrastruktury i terenu wokół obiektu, z wyłączeniem sceny i widowni (które odnowiono w ostatnich latach). W pracach należało wykazać w jaki sposób Opera Leśna w Sopocie mogłaby zyskać nowe funkcjonalności i możliwości użytkowe przy zachowaniu tej najważniejszej – koncertowej.

Konkurs jest pierwszym efektem podpisanej na początku czerwca deklaracji partnerstwa PG z Miastem Sopot, polegającego na współpracy obydwu podmiotów w zakresie rozwoju i rewitalizacji przestrzeni w mieście poprzez wspólną organizację studenckich konkursów architektonicznych.
 
I nagroda, autorstwa inż. arch. Małgorzaty Partyki, inż. arch. Moniki Pergoł
I nagroda, autorstwa inż. arch. Małgorzaty Partyki, inż. arch. Moniki Pergoł
Nowe oblicze Opery Leśnej. Założenia konkursu

Nowe koncepcje zagospodarowania Opery Leśnej w Sopocie miały uwzględniać następujące funkcje:
– wydarzeniowe (sala koncertowa na ok. 1,5 tys. osób, foyer, szatnia, sale prób, garderoby),
– sprzedażowe (kasy biletowe, sklep z pamiątkami, pomieszczenia gospodarcze),
– gastronomiczne (kuchnie, zaplecze, toalety dla gości),
– wystawiennicze,
– hotelowe (miejsca dla artystów i muzyków),
– administracyjno-biurowe i gospodarcze.

Ponadto, wszystkie te funkcje miały być zaprojektowane z zapewnieniem dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnościami i zachowaniem naturalnego otoczenia opery.

– Opera Leśna jest obiektem unikatowym w skali Europy, położonym wśród zieleni, otoczonym lasem, a zarazem miejscem kultowym i wpisanym na stałe w historię międzynarodowych festiwali muzycznych –
mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. – Uznaliśmy, że takie miejsce wymaga niestandardowych rozwiązań.

– Dzięki szczegółowym ramom i wytycznym konkursu, nasi studenci mogli jeszcze mocniej pobudzić swoją kreatywność i wyobraźnię –
dodaje prof. Lucyna Nyka, dziekan Wydziału Architektury PG i przewodnicząca konkursowego jury. – To ważne, żeby tak wyjątkowy obiekt jak Opera Leśna mógł funkcjonować i być dostępny przez cały rok, a nie tylko w okresie letnim. Realizacja każdego z nagrodzonych projektów naszych studentów mogłaby to umożliwić.

Nagrodzone prace. „Spójna koncepcja” i „wyeksponowanie zieleni”


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 3 lipca na scenie Opery Leśnej w Sopocie, gdzie zaprezentowano zwycięskie prace studentów PG. Na nagrody dla najlepszych miasto przeznaczyło łącznie 15 tys. zł.

Komisja Konkursowa obradowała w składzie: prof. Lucyna Nyka, Dziekan Wydziału Architektury PG – Przewodnicząca Komisji Konkursowej, mgr Magdalena Czarzyńska-Jachim – Wiceprezydent Sopotu, dr inż. arch. Wojciech Targowski, prof. PG, mgr inż. arch. Andrzej Kwieciński, mgr Beata Majka – Dyrektor Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART, mgr inż. arch. Aleksandra Narczewska, dr inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz – sekretarz konkursu.

Komisja konkursowa uzgodniła następujący podział środków finansowych: I nagroda ex-aequo w wysokości 5 tys. zł (dla dwóch zespołów), II nagroda – 3 tys. zł oraz III nagroda – 2 tys. zł. Podczas oceny prac przez jury konkursowe dane ich autorów były utajnione.

I nagrodę
ex-aequo przyznano dwóm pracom autorstwa:
– inż. arch. Adam Okuniewski, inż. arch. Kamil Ostrowski. Uzasadnienie: „Praca została nagrodzona za spójną koncepcję wielofunkcyjnego założenia architektonicznego. Na szczególną uwagę zasługuje propozycja interesującej kompozycji przestrzeni publicznej, którą autorzy umiejętnie włączyli do istniejącego kontekstu krajobrazowego. Zaproponowane ciągi komunikacyjne powiązane zostały zróżnicowanymi placami mogącymi dla użytkowników Opery Leśnej stanowić atrakcyjną przestrzeń do spotkań i relaksu”.
oraz
– inż. arch. Małgorzata Partyka, inż. arch. Monika Pergoł. Uzasadnienie: „Praca została nagrodzona za ciekawą koncepcję wkomponowania w układ przestrzenny terenu Opery Leśnej idei placu centralnego. Komisja doceniła również zaproponowane rozwiązania materiałowe w koncepcji budynku sali wielofunkcyjnej oraz umiejętne wyeksponowanie zieleni z wnętrz projektowanego budynku”.

II nagrodę przyznano pracy autorstwa inż. arch. Arlety Cychol, inż. arch. Ingi Banaszkiewicz oraz inż. arch. Joanny Borowskiej. Uzasadnienie: „Nagroda została przyzna za umiejętne ulokowanie planowanych obiektów architektonicznych w istniejącym kompleksie zieleni. Zaproponowana koncepcja lokalizuje strefę wejściową do planowanej sali wielofunkcyjnej w sąsiedztwie bramy prowadzącej obecnie na teren Opery Leśnej. Zadana funkcja została rozmieszczona w bryle malowniczo wbudowanej po zachodniej stronie amfiteatru, dzięki czemu historyczny budynek pozostaje znaczącą dominantą w krajobrazie leśnym”.

Źródło: Politechnika Gdańska
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA