REKLAMA
Drogi Wiadomości

Nowe rondo w Oławie

Niemal rok wcześniej zakończyły się prace związane z budową ronda w Oławie, które powstało w miejscu skrzyżowania ulic ks. Kutrowskiego (droga krajowa nr 94) oraz ulicy Lipowej (droga powiatowa nr 1570 D). Inwestycja zwiększa bezpieczeństwo użytkowników dróg i poprawia płynność ruchu.

Zdjęcie: Krzysztof Sottek, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-wroclaw/

Zakres prac

Zadanie, o wartości ponad 12 mln zł, zrealizowała firma Berger Bau Polska. Wybudowane zostało czterowlotowe rondo, ścieżki rowerowe, chodniki i przejścia dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem. Przebudowane zostały zjazdy do przyległych posesji, kanalizacja deszczowa oraz kolidujące sieci. Wykonano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Wspólna inwestycja

Inwestycja zrealizowana została na podstawie Porozumienia zawartego 3 października 2022 r. pomiędzy GDDKiA (zarządcą drogi krajowej nr 94) a Zarządem Powiatu Oławskiego (zarządcą drogi powiatowej nr 1570 D). Obie strony Porozumienia partycypowały w kosztach wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego. Dodatkowo koszty projektu budowlano-wykonawczego, wykupu nieruchomości oraz rozbiórki budynku przy ul. ks. F. Kutrowskiego 8 pokrywał Zarząd Powiatu Oławskiego.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA