Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Nowe specjalistyczne osprzętowanie dla CSRG

Dwie dotacje z NFOŚiGW udzielone ze środków zobowiązania wieloletniego Górnictwo w wysokości ponad 3,1 mln zł umożliwią Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. (CSRG) zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz aparatury badawczej.

 

Zdjęcie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosgiw/
Zdjęcie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosgiw/

Dzięki przekazanym środkom CSRG wzbogaci się o naczynie wyciągowego specjalnego przeznaczenia z możliwością jego bezpiecznej stabilizacji oraz dwie komory klimatyczne. Urządzenia pomogą m.in. w sprawnym przeprowadzaniu akcji ratowniczych.

Naczynie wyciągowe specjalnego przeznaczenia będzie umożliwiać interwencje w szybach o średnicy od 6 do 9 m i zostanie wyposażone m.in. w pomost roboczy, daszek ochronny, barierki. Dzięki odpowiedniej konstrukcji i wyposażeniu, specjalistyczne naczynie wyciągowe przy współdziałaniu z przewoźnym wyciągiem ratowniczym pomoże operatorom w przeprowadzaniu np. okresowych rewizji szybów. W znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo związane z ewakuacją pracowników z wyrobisk górniczych i pozwoli na wykonywanie prac kontrolnych, awaryjno-rewizyjnych wyposażenia i obudowy rury szybowej.

Zakupione zostaną także wielkogabarytowa i małogabarytowa komora klimatyczna celem doposażenia CSRG w aparaturę badawczą. Jednym z zadań stacji jako jednostki ratownictwa górniczego, określonym w  rozporządzeniu Ministra Energii w sprawie ratownictwa górniczego (Dz.U. 2017 poz. 1052, z późn. zm.) jest badanie i opiniowanie sprzętu ratowniczego. Stacja utrzymuje w swojej strukturze akredytowane laboratorium badawcze wyposażone w odpowiedni sprzęt pomiarowy, będący w stałej gotowości badawczej, w tym komory klimatyczne. Wykonywane są w nich badania odporności termicznej mające na celu sprawdzenie wytrzymałości materiałów użytych do budowy sprzętu na temperatury jakich należy się spodziewać podczas jego eksploatacji w kopalniach, w tym także do działań ratowniczych. Komora klimatyczna wielkogabarytowa wykorzystywana jest także do badań eksploatacyjnych sprzętu z  udziałem górników i ratowników górniczych, w różnych warunkach środowiska zimnego i ciepłego. Prowadzone są w niej również badania wpływu trudnych warunków mikroklimatu na organizm człowieka z zastosowaniem różnego wyposażenia poprawiającego komfort pracy np. kamizelek chłodzących, odzieży odprowadzającej ciepło, aparatów oddechowych, itp. Zakup dwóch nowych komór klimatycznych pozwoli także na zastąpienie już wiekowych i mocno wyeksploatowanych urządzeń, nowoczesnymi i bardziej przyjaznymi dla środowiska.

Dofinansowania przyznano w ramach programu – Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin. Umowy na realizację ww. zakupów podpisali w maju przedstawiciele NFOŚiGW oraz CSRG S.A.

Źródło: tekst Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosgiw/

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI