REKLAMA
Geoinżynieria Wiadomości
1 Minuta czytania

Nowelizacja porozumienia pomiędzy PIG-PIB a PSGG

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) podpisał nowelizację dotychczasowego porozumienia o współpracy z Zarządem Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych (PSGG).

Zakres porozumienia został rozszerzony m.in. o zaangażowanie PSGG w organizację szkoleń i warsztatów, które dostarczą cennej wiedzy i umiejętności członkom Stowarzyszenia, przedstawicielom administracji geologicznej oraz przedsiębiorcom z branży geologiczno-górniczej. Sygnatariusze będą razem również aktywnie wspierać rozwój kwalifikacji geologicznych tych grup, poprzez udział w specjalistycznych programach edukacyjnych, które zostaną opracowane przez PIG-PIB i PSGG.

Współpraca ma także na celu ułatwianie realizacji i funkcjonowania oraz likwidacji inwestycji związanych z branżą geologiczno-górniczą poprzez eksperckie doradztwo ukierunkowane na umacnianie i propagowanie dobrej tradycji współdziałania instytucji i firm z nią związanych. W ramach współpracy organy będą wspólnie podejmować działania edukacyjne i promocyjne na rzecz podnoszenia świadomości społecznej dotyczącej zarówno geologii, jak i roli geologów oraz ich wkładu w zagadnienia z zakresu ochrony zasobów naturalnych oraz zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego.

PIG-PIB jest przekonane, że partnerstwo z Polskim Stowarzyszeniem Geologów Górniczych przyniesie liczne, obopólne korzyści, zarówno dla pracowników PIG-PIB i członków PSGG oraz dla geologów i branży geologicznej jako ogółu. Dzięki tej współpracy, przedstawiciele PIG-PIB mogli uczestniczyć w ważnych projektach edukacyjnych oraz budować większe zrozumienie i uznanie dla naszej profesji, wskazując na jej interdyscyplinarność, nowoczesność i niezbędność dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania Polski i jej gospodarki.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA