REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Nowi członkowie Rady Nadzorczej Budimeksu

20 maja br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu podjęło uchwały o powołaniu nowych członków do składu Rady Nadzorczej spółki. Na podstawie ww. uchwał członkami Rady Nadzorczej zostali: Pan Dariusz Blocher i Pan Ignacio Aitor Garcia Bilbao.

 
Zdjęcie: Budimex, www.media.budimex.pl
Zdjęcie: Budimex, www.media.budimex.pl
Pan Dariusz Blocher

Pan Dariusz Blocher jest absolwentem Wydziału Mechaniki i  Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. Po studiach w  1992 roku podjął pracę w  Fabryce Kotłów Przemysłowych Ahlstrom – Fakop. W  latach 1993-1994 pracował w  firmie dystrybucyjnej „Proman” s.c. w  Katowicach na stanowisku kierownika oddziału. Od maja 1994 r. do lutego 2002 związany był z  Pepsi Co. Polska pełniąc kolejno funkcje: kierownika Oddziału Sprzedaży na Śląsku, dyrektora ds. personalnych w  Dziale Sprzedaży i  Dystrybucji, a  od września 1998 r. dyrektora ds. personalnych w  zakładach produkcyjnych oraz w  centrali Pepsi Cola w  Polsce.

W 2007 roku został absolwentem IESE Business School w  Barcelonie kończąc program AMP (Advance Management Program). Od lutego 2002 r. był członkiem Zarządu, dyrektorem ds. zarządzania kadrami Budimeksu SA. Od listopada 2007 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu, dyrektora naczelnego Budimeksu Dromeksu S.A. i  członka zarządu Budimeksu S.A.

Od września 2009 r. do maja 2021 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu, dyrektora generalnego Budimeksu S.A. Pan Dariusz Blocher złożył rezygnację z  dniem 19 maja 2021 r. z  funkcji pełnionych w  Zarządzie Budimex S.A.

Pan Ignacio Aitor Garcia Bilbao


Pan Ignacio Garcia Bilbao jest Dyrektorem finansowym w  Ferrovial Construction, odpowiadającym za wszystkie aspekty ekonomiczne i  finansowe dywizji.

Wykształcenie: dyplom z  ekonomii i  administracji biznesowej Uniwersytetu Comillas ICADE (Madryt) oraz Management Development Program (PDD) na IESE.

Karierę zawodową rozpoczął jako audytor w  Deloitte, dołączając do Ferrovial Agroman po 2 latach. Od tego czasu ma wieloletnie doświadczenie w  Ferrovial, zajmując różne stanowiska kierownicze i  będąc członkiem zarządu reprezentującym Ferrovial w  różnych spółkach.

W 2000 roku, po przejęciu Budimeksu, do 2003 roku mieszkał w  Warszawie, gdzie pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Finansowego i  Dyrektora Kontroli. W  latach 2011-2019 był dyrektorem finansowym w  Ferrovial Airports and Ferrovial Power Infrastructures, ponownie dołączając do zespołu Ferrovial Construction jako CFO w  2020. Oprócz swojego doświadczenia w  finansach i  rozwoju, przyczynił się również do rozwoju innowacji Ferrovialu, będąc od kilku lat członkiem Digital Vision Board.

Źródło: tekst Budimex SA, www.media.budimex.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA