REKLAMA
Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

Nowoczesna bioelektrownia Marcinkowice dofinansowana z POIiŚ

Budowa bioelektrowni Marcinkowice to przedsięwzięcie, na które NFOŚiGW przeznaczy ok. 7 mln zł z unijnego budżetu POIiŚ 2014-2020.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano budowę kompletnej instalacji do produkcji biogazu rolniczego, przystosowanej do różnych substratów (surowców) pochodzenia rolniczego i rolno-spożywczego (mieszczących się w definicji biomasy). Proces produkcji biogazu w zakładzie będzie polegał na fermentacji beztlenowej surowca prowadzonej za pomocą wyspecjalizowanych szczepów bakterii. Docelowo, co zakłada projekt, ma również powstać bioelektrownia o mocy 0,499 MW wytwarzająca energię elektryczną i ciepło z wyprodukowanego biogazu pochodzącego z kiszonki kukurydzy. Infrastruktura zostanie wybudowana do końca 2022 r.

Oszacowano, że realizacja projektu przyniesie roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 5 390,10 ton równoważnika CO2. Nastąpi także zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 33 651,30 GJ/rok.

Całkowity koszt inwestycji to ok. 11,4 mln zł. Unijna dotacja (prawie 7 mln zł) pochodzi z I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki (działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe).

Umowę dofinansowania podpisali 7 października br. w Warszawie: Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz Prezes Zarządu Bioelektrownia Marcinkowice Sp. z o.o. Marek Kurdyła.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA