Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

Nowoczesna nastawnia w Katowicach

W stacji Katowice Szopienice Północne sprawne i bezpieczne przewozy towarów nadzorują dyżurni z nowoczesnej nastawni. Prace w Katowicach były realizowane przez PLK w ramach dużej inwestycji obejmującej modernizację towarowej stacji Katowice Szopienice Płn. oraz zakończoną już przebudowę linii od Bytomia do Zabrza i od Sosnowca do Mysłowic Brzezinki.

Zdjęcie: Szymon Grochowski, www.plk-sa.pl

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wyposażyły towarową stację Katowice Szopienice Północne w nowoczesną nastawnię, z której dyżurni ruchu za pomocą komputerowych urządzeń czuwają nad bezpiecznym przejazdem pociągów. Dyżurni ruchu są wspierani przez nowoczesny system komputerowy. Rozjazdy są przekładane przez kliknięcie myszką. Przejazdy pociągów są śledzone na monitorach, a urządzenia zamontowane w torach odnotowują liczbę przejeżdżających wagonów. Dzięki kamerom na monitorach widoczne są również przejazdy kolejowo-drogowe. Pozwala to na bezpieczne i sprawne prowadzenie ruchu kolejowego na stacji. Budowa obiektu została przeprowadzona w latach 2022-2023 i kosztowała ok. 3 mln zł. Zadanie było częścią większej inwestycji obejmującej przebudowę stacji Katowice Szopienice Płn. oraz linii kolejowych od Bytomia do Zabrza i od Sosnowca do Mysłowic Brzezinki.

W stacji towarowej Katowice Szopienice Płn. wymieniono tory i sieć trakcyjną. Wybudowano nową nastawnię. Powstał nowy wiadukt kolejowy przy ul. Lwowskiej. Pociągi jeżdżą po dwóch, a nie jak wcześniej, po jednym torze na obiekcie, co wpłynęło na zwiększenie przepustowości linii kolejowej. Tym samym możliwy jest przejazd większej ilości towarów ekologicznym środkiem transportu, jakim jest kolej. Nowa konstrukcja ma 15 m długości i 15 m szerokości. Pod wiaduktem na ulicy Lwowskiej piesi poruszają się chodnikami po obu stronach jezdni, jest też ścieżka rowerowa. Dzięki inwestycji, przewóz towarów koleją jest sprawniejszy i bezpieczniejszy.

– W Krajowym Programie Kolejowym w województwie śląskim są inwestycje, które usprawniają przewóz towarów. Wraz ze wzrostem prędkości, skraca się czas przewozu ładunków. Nowoczesna kolej to także ograniczony wpływ transportu na środowisko i mniej ciężarówek na drogach – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Zadanie obejmowało też linię łączącą Bytom z Gliwicami oraz Sosnowiec z Mysłowicami. Pociągi towarowe jeżdżą szybciej i sprawniej po dwóch nowych torach na zmodernizowanym odcinku Bytom – Bytom Bobrek – Zabrze Biskupice – Maciejów Północny. Prace objęły wymianę ok. 18 km torów, 25 km sieci trakcyjnej i 21 rozjazdów. Odnowiono też 3 nastawnie – jedną w Maciejowie Północnym i dwie w Zabrzu Biskupicach, skąd dyżurni ruchu dbają o bezpieczne kursowanie pociągów.

Zakończyły się też prace na trasie od posterunku odgałęźnego Dorota w Sosnowcu do Mysłowic Brzezinki. Wymieniono ponad 17 km torów i sieci trakcyjnej. Wyremontowano 14 obiektów inżynieryjnych, w tym największy – 300-metrowy wiadukt kolejowy w Jaworznie. W efekcie po tej linii kursują cięższe pociągi z większą prędkością do 80 km/h.

Projekt „Prace na liniach kolejowych nr: 132, 147, 161, 180, 188, 654, 657 na odcinkach Gliwice – Bytom, Chorzów Stary – Mysłowice oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka” realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obejmował linię kolejową nr 132 na odcinku Bytom – Zabrze Biskupice, linię nr 147 na odcinku Zabrze Biskupice – Maciejów Północny oraz linię nr 180 na odcinku posterunek Dorota (Sosnowiec) – Mysłowice Brzezinka, a także stację Katowice Szopienice Płn. Inwestycja ma wartość ponad 400 mln zł, dofinansowanie pochodzi z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na IV kwartał 2023 r.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI