REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości

Nowy dyrektor IMiGW-PIB

24 stycznia 2024 roku minister infrastruktury powołał prof. dr hab. Roberta Czerniawskiego na stanowisko dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego.

Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

Powołanie nastąpiło na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498, z późn. zm.).

Prof. dr hab. Robert Czerniawski jest ekologiem wód płynących i stojących, ichtiologiem oraz hydrobiologiem, a także specjalistą w zakresie transportu materii organicznej w rzekach. W swojej pracy naukowej zajmuje się głównie wpływem antropogenicznym przekształceń zlewni i koryt rzek oraz zanieczyszczeń wód na funkcjonowanie ekosystemów wodnych i zasobów wód w dobie zmian klimatu. Dyrektor Instytutu Biologii i kierownik Katedry Hydrobiologii Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2020 r. został powołany na stanowisko Przewodniczącego Rady Naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego. Od 2021 r. Przewodniczący Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Szczecinie. Od września 2022 r. wiceprezes Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego.

Koordynator i wykonawca wielu projektów dotyczących ochrony wód płynących przed zagrożeniami antropogenicznymi. Autor licznych artykułów naukowych, monografii i książek oraz organizator i uczestnik wielu konferencji naukowych.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA