REKLAMA
Drogi Wiadomości

Nowy dyrektor wrocławskiego Oddziału GDDKiA

Paweł Woźniak, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, powołał Waldemara Wojciechowskiego na stanowisko dyrektora oddziału GDDKiA we Wrocławiu.

Zdjęcie: GDDKiA O/Wrocław, www.gov.pl/web/gddkia-wroclaw/

Waldemar Wojciechowski jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, po specjalizacji Budowa dróg i lotnisk. W latach 2001-2018 pracował w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim w Oddziale Architektury i Budownictwa. W latach 2006-2011 był jego kierownikiem i odpowiadał m.in. za wydawanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowych. Od 2018 r. był Koordynatorem Regionalnym Realizacji Inwestycji w jednej z ogólnopolskich sieci handlu detalicznego.

Jest Rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. Zajmował się merytoryczną oceną projektów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Obecnie jest ekspertem w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz Polsko-Czeskiego Wspólnego Panelu Ekspertów do oceny projektów w ramach Programu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA