REKLAMA
Kolej Mosty Wiadomości
1 Minuta czytania

Nowy most kolejowy w Przemyślu

PLK umożliwiły przejazd pociągów po drugiej nitce wybudowanego mostu kolejowego w Przemyślu. Nowa przeprawa zapewnia sprawny i bezpieczny ruch pociągów na trasie Kraków – Medyka. Wartość inwestycji PLK to 66,6 mln zł.

Zdjęcie: Krzysztof Prochnicki, www.plk-sa.pl

Nowy most w Przemyślu, usytuowany między rozsuniętymi elementami zabytkowej przeprawy korzystnie wpisał się w panoramę miasta. Obiekt znajduje się na linii kolejowej nr 91 Kraków – Medyka, ważnej trasie dla ruchu krajowego, regionalnego i międzynarodowego. Prace zrealizowano w zaplanowanym terminie.

Z końcem 2023 roku, po wykonaniu prób obciążeniowych do użytku oddana została druga nowa nitka mostu. Teraz ruch pociągów odbywa się już dwutorowo po dwóch nowych konstrukcjach.

Dzięki inwestycji PLK nowe obiekty gwarantują sprawne oraz bezpieczne przejazdy na linii nr 91 Kraków – Medyka. Przewoźnikom umożliwią tworzenie lepszej oferty podróży koleją. Przedsięwzięcie zrealizowano według koncepcji, pozwalającej na zachowanie w przestrzeni miasta zabytkowych elementów kolejowej przeprawy. Jedna stara nitka będzie zaadaptowana na ścieżkę pieszo-rowerową, łączącą dwie części miasta. Druga zostanie wykorzystana przez Muzeum Ziemi Przemyskiej.

Budowa nowego mostu kolejowego w Przemyślu nad rzeką San za 66,6 mln zł netto realizowana jest w ramach projektu: „Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych, etap II”. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa spójności sieci kolejowej, wzrost bezpieczeństwa i konkurencyjności transportu kolejowego.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA